Undersökning

Arbeta på mindre ort attraktivt för ingenjörer

Publicerad 22 augusti 2018
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

7 av 10 ingenjörer kan tänka sig att arbeta på mindre ort. De viktigaste skälen är intressanta och varierande arbetsuppgifter, närhet till naturen och bättre livskvalitet.

De civil- och högskoleingenjörer som kan tänka sig att arbeta på mindre ort fick följdfrågan “Vad gör det intressant att arbeta på en mindre ort i Sverige?”

Arbetsmarknaden
En stor del av de tillfrågade angav att de kan få bättre karriärmöjlighet med fler ansvarsområden och varierande arbetsuppgifter. Det kan också ge möjlighet att bli en större del av ett företag och inte en i mängden. Fler arbetsuppgifter ger mer erfarenhet för framtiden. Man framhåller också att arbetsklimatet och det sociala klimatet är bättre på mindre orter. Det kan också vara bättre betalt om man har rätt kompetens då det finns färre att välja på. Man ser det som positivt att arbeta med tekniska utmaningar och innovation som inte är centraliserade.

Nära natur och ett lugnare tempo
Nästan hälften av de tillfrågade ingenjörerna angav att de önskade närhet till allt och mer lugn i sin vardag. Möjligheten till att få tillgång till natur och friluftsliv, exempelvis jakt, skulle göra att fritiden blir mer betydelsefull.
Många angav också att de trivs med att bo på landet och i mindre orter. Att slippa storstadsstressen skulle vara en stor fördel.

Bättre situation för familjen
Här framhåller man framförallt att det blir en tryggare uppväxt för barnen. En mindre ort gör att man lättare får kontakter och en gemenskap som gynnar familjelivet. Man menar också att det kan vara lättare att få ihop livspusslet och att det blir mera kvalitetstid.

Kortare pendlingsavstånd och billigare boende
Att slippa bilköer och att ha kortare pendlingsavstånd till och från arbetet är också en viktig faktor som talar för att flytta till en mindre ort. Dessutom ser bostadsmarknaden annorlunda ut både vad gäller utbud och priser. Lön kontra kostnader ser betydligt annorlunda ut än i en storstad.

Arbete på mindre ort positivt för ingenjörer


1. Bättre karriärmöjligheter
2. Intressanta/varierande arbetsuppgifter
3. Bli en större del av ett företag
4. Närhet till naturen och lugnare tempo
5. Bättre livskvalitet
6. Kortare pendlingsavstånd
7. Billigare boende