Presentation
FMV

FMV erbjuder en mångsidig utvecklingsplattform för ingenjörer

Publicerad 22 augusti 2018
Foto: Gonzalo Irigoyen
Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

För den som har en ingenjörsexamen i bagaget öppnar sig många dörrar på FMV, Försvarets materielverk. Civilingenjören Caroline Johansson sökte sig till FMV efter rekommendation från en bekant. Här har hon hittat en omväxlande utvecklingsplattform med fokus på såväl teknik som projektledning.

– Här får jag dels utvecklas som projektledare och dels upphandla tekniskt komplex utrustning som är helt nödvändig för att försvaret ska fungera. Det känns bra att kunna bidra till en så samhällsviktig funktion som Försvarsmakten, säger Caroline Johansson, som tog civilingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik vid KTH i juni 2016. Därefter började hon arbeta som systemingenjör och projektledare med fokus på anskaffning och logistik av luftvärnsmateriel på FMV:s enhet för markmateriel.
Hon arbetar för närvarande med två stora utvecklingsprojekt som ska forma Sveriges framtida luftvärnssystem och projektleder även ett eget projekt inom luftvärn. Det innebär att arbetsdagarna är omväxlande med en hel del kontakter med leverantörer, både i Sverige och utomlands.

Satsar mycket på sina medarbetare
– FMV är bra på att ta hand om och erbjuda nya medarbetare en genomtänkt introduktion. Jag har bland annat varit på en introduktionskurs i ”Praktisk armé­kännedom” i Boden för att få en inblick i hur livet ute i fält kan se ut. Sen har jag arbetat nära erfarna projektledare för att lära mig hur FMV arbetar med projekt. Det är en intressant blandning av teknik och kommersiella frågor samt att man får jobba mycket med människor, säger Caroline Johansson.
Oavsett om man har siktet inställt på att bli generalist, projektledare, chef eller specialist så förser FMV sina medarbetare med de verktyg och utbildningar som behövs för att de ska nå sina mål. Här får man snabbt mycket eget ansvar, både för sina dagliga arbetsuppgifter och för sin professionella utveckling.
– Ytterligare en fördel med att arbeta på FMV är att det är en arbetsplats med ett rikt föreningsliv som ger många möjligheter att engagera sig och etablera flera enhetsöverskridande nätverk. Jag är med i ett nätverk för unga medarbetare och har även blivit facklig representant för Sveriges Ingenjörer. Det finns även många andra föreningar och det ger en speciell gemenskap, säger Caroline Johansson.

FMV

FMV, Försvarets materielverk, är en civil myndighet under ägaren Försvardepartementet. Huvuduppgiften är att se till att Försvarsmakten har den materiel och de logistiktjänster de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag att försvara Sverige. FMV samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. Huvudkontoret finns i Stockholm och verksamheten bedrivs på ett 40-tal orter över hela Sverige.

FMV
115 88 Stockholm
Tel: 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se