Etikettarkiv: Bank

Banksektorn har en stark digitaliseringsvilja

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Banksektorn öppnas upp och ny konkurrens förändrar spelplanen. Banksektorn måste fortsätta förnya sig. Och det gör den så gärna. Det menar Monica Grönlund, SEB.

Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.
Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.

– Bank som verksamhet är väldigt it-tung, vilket är väldigt roligt givetvis. Alla transaktioner sker genom it-system, och väldigt mycket affärsutveckling drivs genom it här. Så pass att affär och it behöver bli ett idag för att driva verksamhetsutvecklingen framgångsrikt, säger Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.
Det finns en stark digitaliseringsvilja inom bankbranschen, menar hon. Något som också är nödvändigt för den som vill stå kvar på marknaden i framtiden. Fajten om bankernas kunder är en helt annan än det har varit.
– Det finns så många som bygger lösningar mot våra kunder, de flesta av dem är nischade och det är en helt ny konkurrens. Det kommer från både låne- och betalningssidan och det är nu upp till bankerna att hänga med.

Utvecklingen öppnar upp
Samtidigt har en rad nya regulatoriska förordningar, med EU:s PSD2 (Revised Payment Service Directory) i täten, förändrat spelplanen. Nu ska finanssektorn bli öppnare för konkurrens med kundernas behov i fokus. Idag upprättas till exempel flitigt API:er som ska hjälpa fintech-bolag och externa utvecklare att ansluta sig till delar av bankernas data.
– Även om man ibland stönar lite över alla regulatoriska regelverk så finns det jättemycket möjligheter i dem. De flesta av dem är ju till för att värna om våra kunder och det vill vi ju, säger Monica Grönlund och fortsätter:
– De flesta vill verkligen vara öppna och försöker hitta affärsmodeller utifrån den förutsättningen.

Ett klart kompetensskifte
För att bankerna ska följa med i utvecklingen krävs även att inte tappa mark i kompetensförsörjningen. Förnyelsetakten är hög och snabba skiften vad gäller kompetensbehov har blivit vardag.
– Det är en värld som förändras hela tiden och man får inte sluta vara nyfiken. Vi behöver bli mer flexibla i våra miljöer, skapa snabbare produktionssättningar med mindre deploybara bitar som kan samexistera. Vi behöver bli ännu snabbare i vår förändringstakt och öka automatiseringen ytterligare.

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB

SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career

www.sebgroup.com/career

Förändringsresa mot framtidens bank

Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
SEB:s digitala resa har tagit ny fart. IT och bankaffär är idag en integrerad helhet med lösningar i den absoluta framkanten. Med bankens tydliga fokus på kompetensutveckling och ledarskap ger en anställning på SEB utvecklingsmöjligheter som är svåra att hitta någon annanstans.

SEB är en av Sveriges största IT-arbetsgivare med många avdelningar, applikationer och plattformar. Frida Elvings senaste roll har varit som Scrum Master med ansvar för ett utvecklingsteam som levererar lösningar på internetbankerna och apparna. Hon har ekonomiutbildning och fick anställning på SEB då hon var klar med studierna för åtta år sedan.
– Jag kommer från affärssidan och är ganska ny inom IT. En av fördelarna med en stor organisation som SEB är att du har möjlighet att växa inom många olika områden. Här finns stora möjligheter till internutbildning och kompetensutveckling. För mig har det varit mycket spännande att kunna växla mellan olika uppdrag.

Nyfikenhet lönar sig
Det var under arbetet med affärssidans digitala lösningar som nyfikenheten på IT väcktes, berättar Frida.
– Jag blev nyfiken på hur det fungerar bakom det som kunden ser och fick möjlighet att prova på rollen som Scrum Master vilket gav mig en bra utbildning inom området. Nu går jag in i en ny roll som Delivery Coach inom IT Solution Delivery, som är en lite mer övergripande strategisk funktion.
Frida har hela tiden fått ett starkt stöd för att hitta rätt arbetsuppdrag, framhåller hon.
– Vi har ett väldigt bra ledarskap på SEB. Chefer och ledning uppmuntrar nytänkande och är duktiga på att ta vara på medarbetarnas kreativitet och förmåga och vilja att förändra och förbättra. Det finns en stor rörlighet och de anställda uppmuntras att röra sig mellan avdelningarna för att få en ökad förståelse för varandras förutsättningar och affären som helhet.

Många chanser till jobbrotering
Liksom Frida har Rewend Mahmud kunnat utnyttja möjligheterna att jobb­rotera inom SEB. Han har haft flera olika uppdrag under sina sex år på banken och är sedan några månader Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd.
Rewend har studerat industriell ekonomi på KTH. Efter studierna sökte han till SEB IT Young Professional Program och blev antagen.
– Programmet gav mig en bra inblick i SEB:s verksamhet samt ett väldigt stort nätverk. Efter programmets slut började jag på IT-sidan som ansvarig för några av bankens dataplattformar. Jag blev nyfiken på hur IT påverkar våra kunder och vår affär och arbetade ett tag som Business Analyst inom IT. Jag har också arbetat med uppbyggnad av våra baltiska offshoring-center där vi idag är en stor arbetsgivare. Efter det har jag arbetat med rådgivning inom outsourcing för att se till att vi får ut den effekt vi vill ha av samarbetet med våra externa partners och leverantörer. Min roll idag som Senior Advisor handlar om att göra komplexa frågor lättförståeliga för vår verksamhet.

Stark vision ger engagemang
Engagemanget hos medarbetarna får näring av bankens starka vision, förklarar Rewend.
– IT är inte längre något sidouppdrag utan utgör kärnan i bankens affärsverksamhet. Som kund ser du effekten när du går in på appen istället för att gå till bankkontoret. Kundinteraktionen kommer att bli mer och mer via det digitala gränssnittet och som bank måste vi förändras och anpassa oss så att vi kan vara slagkraftiga i framtiden också. Därför känns det som att det är nu resan börjar, säger Rewend och får medhåll av Frida.
– Man ser en tydlig skillnad idag jämfört med hur det har varit tidigare då IT var mera en mottagare av beställningar till att idag utmana och samarbeta kring hur vi ska bygga för att fortsätta vara hållbara framåt. Vi har mycket kvar att göra och har ett kontinuerligt rekryteringsbehov av personer med rätt kompetens och rätt inställning. Det handlar också om att vi som redan arbetar här alltid måste vara beredda på att kliva utanför vår egen komfortzon och utmana oss själva att tänka nytt och ifrågasätta för att alltid vara i framkant.
Ett råd som båda vill ge till dem som vill söka sig till SEB är att vara beredda på att vara med på en förändringsresa och vilja påverka den resan i rätt riktning.
– En av anledningarna till att jag är kvar på SEB, och varför resan framåt är så spännande, är att det känns som att jag verkligen kan göra skillnad här. Vill du så kan du vara med och påverka i hög grad, avslutar Frida.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärs­banker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda.
Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

Sista ansökningsdag för programmet är 12 februari. Ansök via länken här: www.sebgroup.com/itypp

www.sebgroup.com/itypp