Etikettarkiv: Bostadssektorn

Fortsatt ljusa framtidsutsikter för Stockholms fastighetsmarknad

Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark
Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark

6 av 10 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn. Behovet av ingenjörskompetens är stort i branschen, inte minst i roller som projektledare, förvaltare, projektör och konsult. Fastighetsmarknaden i Stockholm är fortsatt het.

Det är roligt att så många ingenjörer kan tänka sig en karriär i fastighetssektorn. Flera faktorer bidrar till sektorns attraktivitet, bland annat att vi producerar något bestående som kommer att stå kvar och nyttjas i många år. Det skapar stolthet. Många ingenjörer har nog också förstått att fastighetsbranschen har ett stort behov av nya medarbetare, säger Claes Magnusson, vd på Sisab, ett kommunalägt bolag som bygger och förvaltar skolfastigheter i Stockholm. Han är civilingenjör med inriktning mot bygg och har bland annat arbetat som avdelningschef på NCC och projektdirektör på Locum innan han blev vd på Sisab 2016.

Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen
Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen

Digitaliseringen föryngrar branschen
Ytterligare en faktor som bidrar till fastighetsbranschens attraktivitet är, enligt Claes Magnusson, den pågående digitaliseringen som bland annat effektiviserar drift och underhåll av fastigheter. Digitaliseringen bidrar till att föryngra branschen och skapa nya möjligheter för ingenjörer.
– Som ingenjör i fastighetsbranschen kan man snabbt få ett stort eget ansvar. Man kan vara ledare och kombinera teknikfrågor med ledarskap genom att driva egna projektgrupper. Varje projekt har sina unika förutsättningar, vilket bidrar till variation. Fastighetsmarknaden i Stockholm har gått som tåget sedan 2009 och även om det på senare tid uppstått ett hack i kurvan på bostadsmarknaden så är jag övertygad om att det är tillfälligt. Framtidsutsikterna för Stockholms fastighetsmarknad är ljusa, säger Claes Magnusson.

Stor expansion i Stockholm
– Marknaden för samhällsfastigheter i Stockholm växer så det knakar. Skolor, förskolor och sjukhus behövs för att tillgodose behoven hos invånarna i en växande stad. Fram till år 2040 ska vi på Sisab exempelvis bygga hållbara skolor och förskolor för 50 000 nya barn och ungdomar i Stockholms stad. Nya intressanta fastighetsprojekt initieras både i nya bostadsområden och i förtätningen av de befintliga stadsdelarna, säger Claes Magnusson.
De allra flesta typer av ingenjörer kan, enligt Claes Magnusson, hitta en intressant yrkesroll i fastighetssektorn. Behovet av projektledare, specialister och projektörer inom bland annat el, VVS, akustik och miljö samt förvaltare med kompetens inom intelligenta fastigheter är särskilt stort.

Kan du tänka dig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Byggbranschen accelererar sin digitaliseringsutveckling

Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska
Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska

På senare år har den svenska byggbranschen utvecklats i en positiv riktning. Även om bostadsmarknaden fått sig en törn visar branschen som helhet inga tecken på minskad tillväxttakt. Skanskas vice vd Lars Jonson har själv arbetat i byggbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Han attraheras av variationen och möjligheten att vara delaktig i stora komplexa projekt.

Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.
Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.

Enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning kan 62 procent av ingenjörerna tänka sig att jobba i fastighets- och bostadssektorn. 38 procent kan tänka sig att arbeta på Skanska eller rekommendera dem till en ingenjörskollega.
– Det är givetvis fantastiskt roligt att vi fått ett så bra genomslag bland ingenjörer, som är en av våra viktigaste rekryteringsbaser. Samtidigt är vi en av Sveriges största samhällsbyggare, vilket gör det naturligt att många känner till oss. Att branschen intresserar många kan bland annat bero på att den har ett gediget teknikinnehåll och mycket fokus på hållbarhetsfrågor, säger Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska. Han har arbetat på Skanska sedan 1998, bland annat med inköpsfrågor och som distriktschef och är sedan 2012 vice vd.

Många ingenjörskompetenser behövs
Som ingenjör i byggbranschen kan man bland annat arbeta med konstruktionsfrågor, ingenjörsvetenskap i byggprocessen, projektering av el och VVS, som projektledare samt med hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.
– Just hållbarhet och digitalisering är två frågor som kommer att prägla branschens utveckling och öppna nya karriärvägar fram­över. Traditionellt sett har branschen förstås anställt många byggingenjörer, men framöver behövs även andra ingenjörskompetenser, exempelvis dataingenjörer och maskiningenjörer som kan arbeta med teknisk problemlösning utifrån ett bredare perspektiv, säger Lars Jonson.

Många blir långvariga
Byggbranschen har präglats av högkonjunktur på senare år och även om bostadsmarknaden fått sig en törn fortsätter expansionen i andra delar av branschen. Exempelvis byggs många samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Stora infrastrukturprojekt pågår och planeras också.
– Teknikutvecklingen i vår bransch kommer att accelerera de kommande åren, inte minst med tanke på att digitaliseringsutvecklingen hittills inte gått lika snabbt som i andra branscher. Många ingenjörer som söker sig till byggbranschen väljer att stanna länge, inte minst eftersom den är så omväxlande och stimulerande, där varje projekt innebär en ny konstellation och nya tekniska utmaningar, säger Lars Jonson.

Vilka av följande byggarbetsgivare kan du tänka dig att arbeta hos eller rekommendera till en ingenjör?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.