Etikettarkiv: Forskning och utveckling

Samverkan och spjutspetsområden stärker Sverige som FoU-nation

Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg
Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg
Vilka företag och tekniska högskolor är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Bland företagen ligger ABB, Scania, Ericsson och Volvo Group i topp och bland de tekniska högskolorna kommer KTH och Chalmers klart först.

– Några av de områden där Sverige är ledande vad gäller FoU inom teknik och naturvetenskap är fordonsteknik med fokus på lastbilar, bussar, bilar, fordonssäkerhet och mjukvara för självkörande bilar. Cybersäkerhet, generatorteknik, elkraft, läkemedel, metallindustrin, papper och massa samt gruvindustrin och telekomindustrin är andra styrkeområden i den svenska industrins FoU-satsningar, säger Johan Söderström, som sedan sex år tillbaka är vd för ABB Sverige. Han är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och började på ABB som trainee 1986. Sedan dess har han stannat på företaget, bortsett från en kort period. Han är även ordförande i Teknikföretagen och i Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Han är förstås glad över att ABB toppar listan över företag som civilingenjörerna anser vara viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation. Samtidigt samverkar ABB med de flesta av de andra företagen på listan, som alla är framstående inom sina nischer.

Fördjupa strategiska samarbeten
– Vi har strategiska samarbeten med många av de tekniska högskolor och universitet som toppar rankingen. Samtliga tekniska högskolor och universitet präglas av en genomgående hög kompetens, men de har varierande styrkeområden. Jag tror mycket på att de tekniska högskolorna behöver fördjupa sin strategiska samverkan i framtiden, globalt och lokalt, men då gäller det att de samverkar på områden där de verkligen kan göra skillnad och åstadkomma gemensamma forskningsresultat, säger Johan Söderström.
Ett mer tvärvetenskapligt och holistiskt anslag i forskningssamarbetet mellan akademi och näringsliv är, enligt Johan Söderström, ett möjligt förbättringsområde som kan bidra till att forskningen får den breda ansats som gör att den blir framgångsrik i framtiden.

Hållbarhet och digitalisering
– Sverige är ett litet land med 0,12 procent av världens befolkning. För att vi ska vara en toppnation inom forskning och innovation även i framtiden krävs att vi fokuserar på spjutspetsforskning inom ett fåtal strategiska områden, med hållbarhet och digitalisering som genomgående möjliggörare. Digitaliseringen bidrar samtidigt till att generera nya affärsmodeller, vilket innebär att avstånden mellan olika branscher har minskat. Allt fler stora industriföretag samverkar med startupbolag som hjälper dem att utveckla smarta lösningar som ger reella värden i många branscher. Det medför ett mer agilt angreppssätt på FoU-arbetet, säger Johan Söderström.

Vilka av följande företag är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Ange gärna flera.
forskning_graf_1
Vilka av följande tekniska högskolor är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Ange gärna flera.
forskning_graf_2
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer den 1–2 juni 2017. Statistisk felmarginal: 2,5-4,0 procentenheter.

Forskningsintensiv teknikmiljö attraherar

Foto: Per Kustvik/Saab AB, Copyright Saab AB
Foto: Per Kustvik/Saab AB, Copyright Saab AB
Drygt trettio procent av säkerhets- och försvarsföretagens medarbetare är högskoleutbildade ingenjörer. Att arbeta som ingenjör på ett säkerhets- och försvarsföretag innebär ofta att vara involverad i komplexa och omfattande tekniska utvecklingsprojekt.

– Vi är en ingenjörstung bransch som investerar mycket i forskning och utveckling. 2016 investerade våra medlemsföretag i genomsnitt 16 procent av sin omsättning i FoU-projekt, vilket är exceptionellt högt i jämförelse med andra branscher, säger Robert Limmergård, generalsekreterare i branschorganisationen SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen.
Säkerhets- och försvarsföretagen utvecklar teknik som skyddar Sverige, både försvarsteknik och skyddsteknik för civilsamhället. Många teknikutvecklingsprojekt inkluderar robotik, artificiell intelligens och autonoma system i en forskningsintensiv miljö.

Robert Limmergård, generalsekreterare i SOFF. Foto: Per Myrehed
Robert Limmergård, generalsekreterare i SOFF. Foto: Per Myrehed
Funktionalitet och driftsäkerhet
– Som ingenjör i vår bransch har du möjlighet att delta i omfattande och komplexa teknikutvecklingsprojekt som ofta är internationella. Du kan arbeta med både att utveckla helt ny teknik och att integrera befintlig teknik i nya produkter och lösningar. Företagens kunder ställer höga krav på produkternas funktionalitet och driftsäkerhet, vilket ställer ingenjörer inför intressanta tekniska utmaningar, säger Robert Limmergård.
Att arbeta med teknik som på olika sätt skyddar samhället upplevs ofta som meningsfullt, oavsett om man utvecklar försvarsteknik, övervakningskameror eller kommunikationsutrustning för polisen.

Efterfrågan på ingenjörer väntas öka
Andelen kvinnor i branschen har ökat på senare år och uppgår i dagsläget till 24 procent. Medlemsföretagen är spridda över i stort sett hela landet, vilket innebär att de kan erbjuda intressanta karriärmöjligheter med hög teknisk nivå även utanför storstadsområdena.
– Vår bransch efterfrågar både bredd- och spetskompetens. Bland de ingenjörskategorier som är mest efterfrågade finns produktionsingenjörer, ingenjörer med inriktning mot konstruktion, mekanik, styr- och reglerteknik och elektronik. Efterfrågan på ingenjörer väntas öka i takt med att branschen expanderar och antalet FoU-projekt blir fler. Eftersom tekniknivån är hög krävs en gedigen teknisk kompetens även om man vill arbeta med exempelvis försäljning eller siktar på att bli chef, säger Robert Limmergård.

Säkerhets- och försvarsföretagen
Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige.
SOFF har 87 medlemsföretag med cirka 29 000 anställda som omsatte 30 miljarder år 2016. Exempel på medlemsföretag är BAE Systems, CGI, Cisco, Combitech, GKN Aerospace, IBM, Saab, Scania, Volvo och ÅF.