Etikettarkiv: Klimat

Energibranschens paradigmskifte kräver ingenjörskompetens

Pia Brantgärde Linder, affärsområdeschef för High Voltage Products i norra Europa på ABB. Foto: Jonas Bilberg / ABB
Pia Brantgärde Linder, affärsområdeschef för High Voltage Products i norra Europa på ABB. Foto: Jonas Bilberg / ABB

Energibranschen befinner sig mitt i ett grönt skifte med nya kundkrav och samhällstrender som påverkar branschens snabba utveckling. Behovet av ingenjörskompetens är omfattande inom i stort sett alla områden. För Pia Brantgärde Linder, affärsområdeschef för High Voltage Products i norra Europa på ABB, har det varit självklart att stanna i branschen länge.

Pia Brantgärde Linder har gjort karriär på ABB sedan hon tog civilingenjörsexamen från Chalmers 1997. Att det blev just energibranschen var egentligen något av en slump. När Pia Brantgärde Linder kom in på ABB:s traineeprogram placerades hon på företagets kraftenhet i Ludvika. Det blev starten på en personlig utvecklingsresa i energibranschen. 2017 utsågs hon till Årets Kraftkvinna, energibranschens utmärkelse som lyfter fram kompententa kvinnor i branschen.

Mer intressant än någonsin
– Den främsta anledningen till att jag stannat i energibranschen och på ABB så länge är att jag arbetat inom många olika områden, med otroligt kompetenta människor omkring mig. I vår bransch står ingenting stilla, vi rör oss hela tiden framåt och vågar komma med nya, ibland utmanande och ofta banbrytande lösningar till marknaden. Just energibranschen känns spännande eftersom den befinner sig mitt i ett paradigmskifte just nu. Jag upplever att branschen för tillfället är mer intressant än någonsin tidigare, säger Pia Brantgärde Linder.
Som ingenjör hittar man många utmaningar i energibranschen, inte minst i anknytning till den elektrifiering som pågår av hela samhället samt omställningen från ett fossilt till ett grönt elnät med ökad integration av bland annat vindenergi och solenergi och inte minst elfordon.

Mycket ingenjörskompetens
– Det behövs mycket ingenjörskompetens med i stort sett alla tekniska inriktningar för att lösa energibranschens framtida utmaningar, alltifrån mikronät till att bygga laddinfrastruktur för elfordon och bidra till branschens digitalisering. Det känns väldigt meningsfullt att vara med och bidra till framtidens hållbara samhälle, vilket man definitivt gör som ingenjör i energibranschen. Jag är stolt över att arbeta i den här branschen, säger Pia Brantgärde Linder.

Människa och teknik
Hon gillar att jobba nära kunder, leda medarbetare och att vara verksam i gränslandet mellan människa och teknik.
– Jag kan absolut rekommendera andra ingenjörer att söka sig hit. Energibranschen kommer också att vara i omvärldens fokus i många år framöver eftersom den ju fyller en nyckelfunktion i den stora klimatomställningen, och det känns spännande. För ingenjörer som är intresserade av branschen är det ambition och intresse snarare än specifika erfarenheter som avgör, säger Pia Brantgärde Linder.

Storskalig och snabb stadsutveckling i Storstockholmsregionen

Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter
Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter

Ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling finner många utmaningar och möjligheter i Storstockholmsregionen, en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här pågår storskaliga satsningar på bland annat kollektivtrafik, stadsdelsutveckling, miljö och energieffektivisering av miljonprogrammet.

Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Fördelarna för ingenjörer som väljer att arbeta med stadsbyggnadsutveckling i Stockholm är många. Möjligheten att arbeta nära verkligheten och samtidigt delta i utvecklingsarbete samt att konkret bidra till den fortsatta tillväxten i en av Europas mest snabbväxande städer är några av dem, säger Gustaf Landahl, civilingenjör väg och vatten och avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Han har arbetat i Stockholms stad sedan 1988 och är sedan 1995 avdelningschef.
Ingenjörer med kompetens och erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatfrågor står högt i kurs i Stockholms stadsbyggnadssektor. Även kemiingenjörer och ingenjörer med specialistkompetens kring vattenfrågor behövs, liksom husbyggare, väg- och vatteningenjörer och trafikplanerare. Gemensamt för samtliga ingenjörer i stadens stadsbyggnadssektor är att de arbetar med problemlösning i kompetensöverskridande team.
– Vi är delaktiga i en mängd spännande projekt, bland annat GrowSmarter, ett EU-projekt som ska minska växthusutsläppen i bostadsområden. I ett miljonprogramsområde i Årsta testar vi framtidens klimatsmarta lösningar, säger Gustaf Landahl.

Bestående resultat
Sex av tio civil- och högskoleingenjörer kan tänka sig att arbeta inom kommunal teknisk verksamhet, enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning.
– Det beror förmodligen dels på ett ökat samhällsengagemang bland ingenjörer och dels på att många vill arbeta med miljöfrågor och smarta städer. Det är dessutom tillfredsställande att se konkreta och bestående resultat av sitt arbete, säger Gustaf Landahl.

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley
Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley

Spårväg och bostäder i Uppsala
Uppsala har i flera år varit en av de svenska städer som haft högst tempo i sin stadsutveckling. Utvecklingstakten visar hittills inga tecken på att avta, snarare tvärtom. Här planeras de kommande åren 33 000 nya bostäder, främst i Södra staden och Bergsbrunna. Det stora antalet nya bostäder är en del av Uppsalas överenskommelse med regeringen, järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska nämligen utökas från två till fyra spår.
– Utöver nya bostäder och utveckling av nya verksamhetsområden som dels planeras i helt nya stadsdelar och dels består av förtätning av befintliga områden, fokuserar vi även mycket på att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Planering pågår för en helt ny spårvägssträckning mellan Gottsunda och den nya tågstationen i Bergsbrunna. Staten har beslutat om medfinansiering på 900 miljoner kronor för en spårvägsutbyggnad, vilket ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Hållbarhet och innovation i fokus
För ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Uppsala finns många olika roller att välja mellan, alltifrån konsult till roller med fokus på planering, genomförande och projektledning. Trafikplanering och mobilitetsfrågor är två andra områden där ingenjörskompetens behövs framöver.
– Eftersom stadsplanering är ett brett verksamhetsområde behövs ingenjörer med i stort sett alla inriktningar med fokus på mark, planering och genomförande, exempelvis samhällsplanerare och väg- och vatteningenjörer. Uppsala utvecklas successivt till en allt viktigare del av huvudstadsregionen. När fyrspårsutbyggnaden står klar har vi även säkrat kommunikationerna mellan Stockholm och Uppsala, säger Anna Axelsson.

Kan du tänka dig att arbeta i kommunal teknisk verksamhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.