Etikettarkiv: Skåne

Progressiv utveckling i Skåne

Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects
Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

Skåne i allmänhet och Malmö, Lund och Helsingborg i synnerhet befinner sig i en positiv och progressiv stadsbyggnadsmässig utveckling. Här pågår och planeras stora infrastrukturprojekt, bostadsbyggnation och byggnation av bland annat sjukhus. Samverkan mellan regionens kommuner, var och en med sina unika kvaliteter, är stark.

Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf
Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf

De skånska kommunerna är bra på att samverka och dra nytta av varandras styrkor. Malmö, Lund och Helsingborg agerar lokomotiv för regionens stadsbyggnadsmässiga utveckling, men är samtidigt beroende av de mindre orterna. I synnerhet Öresundsregionen har samtidigt en stor outnyttjad potential för ökad samverkan och tillväxt, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.
I Lund pågår för närvarande flera omfattande stadsbyggnadsprojekt, till exempel byggnationen av en ny spårväg som ska gå från Lund C till de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, som är att katalysatorer för stadsutvecklingen. Samtidigt förtätas flera av stadens befintliga stadsdelar. Nya stadsdelar tillkommer också, exempelvis Brunnshög och Västerbro. I princip all stadsutveckling sker genom förtätning i stationsnära lägen.

Fyrspårsutbyggnaden
– Skåne och Öresundsregionen har en hög ambitionsnivå inom stadsbyggnad. Regionen är samtidigt relativt snabbfotade, vilket innebär att vi kan testa och utforska saker som tar längre tid i större regioner, som Stockholm, säger Marcus Horning.
En pågående infrastruktursatsning som i hög grad bidrar till regionens framtida stadsutveckling är fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan mellan Malmö och Lund. De fyra spåren, som beräknas vara i full drift 2024, innebär att kapaciteten på den vältrafikerade sträckan ökar. Nu inleds även arbetet med fyrspår mellan Lund och Hässleholm som kommer att fylla en viktig funktion för regionen och Sverige genom att en flaskhals byggs bort. Den regionala pendlingen med tåg och buss är nyckeln i ett framtida hållbart Skåne.
– Fyrspårsutbyggnaden innebär en stor utvecklingspotential för de orter som ligger som ett pärlband längs med sträckningen. Här kommer mycket stadsutveckling att ske, inte minst i anslutning till stationerna, säger Marcus Horning.

Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.

Långsiktig stadsutveckling
– Det står helt klart att Skåne och Öresundsregionen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för ingenjörer i många år framöver. De stadsutvecklingssatsningar som pågår är långsiktiga och många nya satsningar planeras också. Det är viktigt att ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Skåne tillämpar ett helhetsperspektiv på sitt arbete, säger Marcus Horning.

Hög byggtakt av bostäder
– Den skånska stadsutvecklingen befinner sig i en mycket spännande fas. Mycket av utvecklingen är koncentrerad till Malmö, Lund och Helsingborg. Två spännande satsningar som pågår i många år framöver är om- och tillbyggnationen av de stora sjukhusområdena i Malmö och Lund. Dessa projekt är tekniskt komplexa och ställer höga krav på ingenjörskompetens, säger Carola Joelsson, divisionschef bygg på Region Skåne.
Byggtakten är hög även på bostadssidan, det pågår såväl förtätning av befintliga områden som byggnation av hela stadsdelar. För ingenjörer med ett genuint samhällsintresse och ett intresse av att påverka framtidens städer kan den skånska stadsutvecklingssektorn erbjuda många möjligheter. Eftersom stadsutvecklingssektorn är stor finns det många olika karriärvägar att välja mellan.
– Behovet av ingenjörer är generellt sett stort i hela regionen. Efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare och installationssamordnare. Teknikförvaltare med spetskompetens, digitaliseringsintresse och erfarenhet av att förvalta tekniskt avancerade fastigheter är också mycket efterfrågade, säger Carola Joelsson.

Skåneregionen är en het marknad för samhällsbyggare

Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Skåneregionen är en sammanhållen region som präglas av stark tillväxt och snabb expansion. Här finns gott om långsiktiga och omfattande projekt där ingenjörskompetens efterfrågas, allt från infrastrukturprojekt till bostadsbyggnation och planering av helt nya stadsdelar.

– Skåneregionen är av flera anledningar särskilt intressant i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det är en flerkärnig region med flera städer med stark tillväxt. Samtidigt utgör Skåne en sammanhållen bostads- och arbetsmarknadsregion. I Malmö stad beviljades över 4 000 bygglov 2016, vilket är den högsta nivån på mycket länge. Nybyggnationstakten är hög i hela staden, säger Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Han nämner Nyhamnen som ett av Malmös mest intressanta stadsutvecklingsområden. Det är en citynära stadsdel som byggs i anslutning till centralstationen och Västra Hamnen. Här planeras 7 000 nya bostäder och arbetsplatser, med byggstart 2019.

Ny spårvagnssträckning i Lund
– Malmö är en kompakt stad med stora möjligheter till förtätning. Vi arbetar därför mycket med att förtäta befintliga stadsdelar samt att bygga nytt i området innanför yttre Ringvägen. Vår stadsbyggnadsförvaltning växer kontinuerligt, vi efterfrågar bland annat lantmäteriingenjörer, ingenjörer som arbetar med VR och kan utveckla tredimensionella modeller, GIS-ingenjörer och olika former av stadsplaneringsingenjörer, säger Christer Larson.
– Nu och de kommande åren händer otroligt mycket spännande i Lund på samhällsbyggnadsområdet. De kommande åren domineras av tre stora projekt: utvecklingen och byggnationen av den nya stadsdelen på Brunnshögsområdet i östra Lund, den nya spårvagnssträckning som ska gå från centralstationen till Brunnshög samt ombyggnationen av hela stationsområdet på Lund C, som är en anpassning till den framtida höghastighetsbanan, säger Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun.


Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Påverka samhällsutvecklingen
Den nya stadsdelen Brunnshög blir en komplett stadsdel och forskarby med forskningsanläggningarna ESS och Maxlab i fokus. Här byggs bland annat bostäder, förskolor, skolor, äldreboende och annan kommunal service. Stadsdelen byggs utifrån ett utpräglat hållbarhetsperspektiv. Dessutom planeras en ny gymnasieskola i Lund, med plats för 2 000 elever. Ingenjörer med byggprojektledningskompetens är allra mest efterfrågade, men också specialistkompetens inom exempelvis brandsäkerhet, ventilation och energi står högt i kurs.
– Generellt sett så växer hela regionen kring Lund och Malmö i snabb takt. För ingenjörer som vill arbeta med samhällsbyggnad innebär det förstås många intressanta karriärmöjligheter, inte minst om man vill vara delaktig i och kunna följa stora och ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt från start till mål. Ingenjörer med intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor kan få utlopp även för det. Många uppskattar att kunna arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv och samtidigt ha stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, säger Jonna Myrebris.
– I Skåne pågår och planeras bland annat flera stora sjukhusprojekt. Många av våra sjukhus är byggda på sextio- och sjuttiotalen och behöver byggas om och moderniseras för att kunna uppfylla den moderna sjukvårdens krav. I Helsingborg pågår ett sjukhusprojekt för 6 miljarder kronor, i Malmö byggs sjukhus om för 12 miljarder kronor och i Lund planeras nu en stor om- och tillbyggnad av universitetssjukhuset. Att bygga om sjukhus är en komplex verksamhet som ställer höga krav på utföraren, säger Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter, som är en del av Region Skåne.
Hon är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och arbetade på entreprenörsföretag i många år innan hon blev projektområdeschef för Malmö sjukhusområde på Regionfastigheter. Sedan ett halvår tillbaka är hon divisionschef.


Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Byggprojektledare efterfrågas
– Utöver sjukvårdsfastigheter byggs även en ny tågdepå i Hässleholm och en ny spårvagnsdepå i Lund. I Lund planeras en ny spårvägssträckning från centralen till forskningsbyn ESS. Region Skåne satsar även på miljöklassning av byggnader som en del av regionens miljöarbete. För ingenjörer som vill arbeta med storskaliga och tekniskt komplicerade bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt finns många möjligheter i Region Skåne. Inom Regionfastigheter ägnar vi oss också åt småskaliga projekt och förvaltning, då vi har 1,2 miljoner kvadratmeter yta att förvalta, säger Carola Joelsson.
Bland de ingenjörskompetenser som är mest efterfrågade finns byggprojektledare, produktionsledare, installationsledare inom el och VVS samt förvaltare. Ingenjörer med energikompetens är ytterligare en efterfrågad grupp.