Etikettarkiv: Stockholm

Fortsatt ljusa framtidsutsikter för Stockholms fastighetsmarknad

Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark
Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark

6 av 10 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn. Behovet av ingenjörskompetens är stort i branschen, inte minst i roller som projektledare, förvaltare, projektör och konsult. Fastighetsmarknaden i Stockholm är fortsatt het.

Det är roligt att så många ingenjörer kan tänka sig en karriär i fastighetssektorn. Flera faktorer bidrar till sektorns attraktivitet, bland annat att vi producerar något bestående som kommer att stå kvar och nyttjas i många år. Det skapar stolthet. Många ingenjörer har nog också förstått att fastighetsbranschen har ett stort behov av nya medarbetare, säger Claes Magnusson, vd på Sisab, ett kommunalägt bolag som bygger och förvaltar skolfastigheter i Stockholm. Han är civilingenjör med inriktning mot bygg och har bland annat arbetat som avdelningschef på NCC och projektdirektör på Locum innan han blev vd på Sisab 2016.

Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen
Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen

Digitaliseringen föryngrar branschen
Ytterligare en faktor som bidrar till fastighetsbranschens attraktivitet är, enligt Claes Magnusson, den pågående digitaliseringen som bland annat effektiviserar drift och underhåll av fastigheter. Digitaliseringen bidrar till att föryngra branschen och skapa nya möjligheter för ingenjörer.
– Som ingenjör i fastighetsbranschen kan man snabbt få ett stort eget ansvar. Man kan vara ledare och kombinera teknikfrågor med ledarskap genom att driva egna projektgrupper. Varje projekt har sina unika förutsättningar, vilket bidrar till variation. Fastighetsmarknaden i Stockholm har gått som tåget sedan 2009 och även om det på senare tid uppstått ett hack i kurvan på bostadsmarknaden så är jag övertygad om att det är tillfälligt. Framtidsutsikterna för Stockholms fastighetsmarknad är ljusa, säger Claes Magnusson.

Stor expansion i Stockholm
– Marknaden för samhällsfastigheter i Stockholm växer så det knakar. Skolor, förskolor och sjukhus behövs för att tillgodose behoven hos invånarna i en växande stad. Fram till år 2040 ska vi på Sisab exempelvis bygga hållbara skolor och förskolor för 50 000 nya barn och ungdomar i Stockholms stad. Nya intressanta fastighetsprojekt initieras både i nya bostadsområden och i förtätningen av de befintliga stadsdelarna, säger Claes Magnusson.
De allra flesta typer av ingenjörer kan, enligt Claes Magnusson, hitta en intressant yrkesroll i fastighetssektorn. Behovet av projektledare, specialister och projektörer inom bland annat el, VVS, akustik och miljö samt förvaltare med kompetens inom intelligenta fastigheter är särskilt stort.

Kan du tänka dig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Storskalig och snabb stadsutveckling i Storstockholmsregionen

Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter
Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter

Ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling finner många utmaningar och möjligheter i Storstockholmsregionen, en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här pågår storskaliga satsningar på bland annat kollektivtrafik, stadsdelsutveckling, miljö och energieffektivisering av miljonprogrammet.

Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Fördelarna för ingenjörer som väljer att arbeta med stadsbyggnadsutveckling i Stockholm är många. Möjligheten att arbeta nära verkligheten och samtidigt delta i utvecklingsarbete samt att konkret bidra till den fortsatta tillväxten i en av Europas mest snabbväxande städer är några av dem, säger Gustaf Landahl, civilingenjör väg och vatten och avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Han har arbetat i Stockholms stad sedan 1988 och är sedan 1995 avdelningschef.
Ingenjörer med kompetens och erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatfrågor står högt i kurs i Stockholms stadsbyggnadssektor. Även kemiingenjörer och ingenjörer med specialistkompetens kring vattenfrågor behövs, liksom husbyggare, väg- och vatteningenjörer och trafikplanerare. Gemensamt för samtliga ingenjörer i stadens stadsbyggnadssektor är att de arbetar med problemlösning i kompetensöverskridande team.
– Vi är delaktiga i en mängd spännande projekt, bland annat GrowSmarter, ett EU-projekt som ska minska växthusutsläppen i bostadsområden. I ett miljonprogramsområde i Årsta testar vi framtidens klimatsmarta lösningar, säger Gustaf Landahl.

Bestående resultat
Sex av tio civil- och högskoleingenjörer kan tänka sig att arbeta inom kommunal teknisk verksamhet, enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning.
– Det beror förmodligen dels på ett ökat samhällsengagemang bland ingenjörer och dels på att många vill arbeta med miljöfrågor och smarta städer. Det är dessutom tillfredsställande att se konkreta och bestående resultat av sitt arbete, säger Gustaf Landahl.

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley
Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley

Spårväg och bostäder i Uppsala
Uppsala har i flera år varit en av de svenska städer som haft högst tempo i sin stadsutveckling. Utvecklingstakten visar hittills inga tecken på att avta, snarare tvärtom. Här planeras de kommande åren 33 000 nya bostäder, främst i Södra staden och Bergsbrunna. Det stora antalet nya bostäder är en del av Uppsalas överenskommelse med regeringen, järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska nämligen utökas från två till fyra spår.
– Utöver nya bostäder och utveckling av nya verksamhetsområden som dels planeras i helt nya stadsdelar och dels består av förtätning av befintliga områden, fokuserar vi även mycket på att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Planering pågår för en helt ny spårvägssträckning mellan Gottsunda och den nya tågstationen i Bergsbrunna. Staten har beslutat om medfinansiering på 900 miljoner kronor för en spårvägsutbyggnad, vilket ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Hållbarhet och innovation i fokus
För ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Uppsala finns många olika roller att välja mellan, alltifrån konsult till roller med fokus på planering, genomförande och projektledning. Trafikplanering och mobilitetsfrågor är två andra områden där ingenjörskompetens behövs framöver.
– Eftersom stadsplanering är ett brett verksamhetsområde behövs ingenjörer med i stort sett alla inriktningar med fokus på mark, planering och genomförande, exempelvis samhällsplanerare och väg- och vatteningenjörer. Uppsala utvecklas successivt till en allt viktigare del av huvudstadsregionen. När fyrspårsutbyggnaden står klar har vi även säkrat kommunikationerna mellan Stockholm och Uppsala, säger Anna Axelsson.

Kan du tänka dig att arbeta i kommunal teknisk verksamhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.