”Bättre affärer med jämn könsbalans”

Publicerad 9 februari 2016
Text: Måns Widman, Foto: David Bicho
Johanna Berlinde, vice president och chef för TV and Media på TeliaSonera, mottagare av Womentorpriset 2015.
Johanna Berlinde, vice president och chef för TV and Media på TeliaSonera, mottagare av Womentorpriset 2015.

Företags affärer gynnas av en jämn balans mellan andelen kvinnliga och manliga medarbetare. Det anser Johanna Berlinde, vice president och chef för TV and Media på TeliaSonera, som fick Womentorpriset 2015.

Med en jämn könsbalans på arbetsplatsen blir arbetet roligare, diskussionerna intressantare, engagemanget större och slutresultatet bättre, säger hon. Det har jag själv upplevt på flera arbetsplatser. Skillnaden är anmärkningsvärd.
– Den svenska telekombranschen skulle må bra av att ha en jämn balans mellan kvinnor och män. När det blir verklighet vågar jag inte säga. Men vi måste ha den målsättningen.
Med en civilekonomexamen i botten fick Johanna Berlinde anställning som ”management trainee” på Telia i mitten av 1990-talet. Det var så hon halkade in i telekombranschen. Den gången var hon inte kvar på Telia mer än två år, men hon stannade kvar i branschen.

Fick sitt första ledarjobb
Hon var 27 år när hon fick sitt första ledarjobb. Sedan dess har hon varit försäljningschef, marknadschef, produktledningschef och affärsutvecklingschef på flera företag i telekombranschen. Hon trivs med att vara ledare.
– Det är mycket spännande och utvecklande att lyckas samla en större grupp av människor kring gemensamma mål och en strategi, och att uppnå ett bra resultat.
Sin nuvarande position har Johanna Berlinde haft sedan 2012. Avdelningen arbetar med Telia­Soneras tv-verksamhet som finns i de nordiska och baltiska länderna. Den köper in filmer och tv-kanaler som paketeras och distribueras till kunderna. Avdelningen ansvarar också för tv-verksamhetens produkt- och affärsutveckling.
Sedan början av året har Johanna Berlindes roll breddats. Då slogs avdelningen ihop med tv-verksamhetens teknikorganisation. Den nya enheten har totalt cirka 100 anställda.

Andelen kvinnor ökade markant
Enligt Womentor-juryns motivering har Johanna Berlinde under lång tid, både i praktiken och i egenskap av förebild, bidragit till att markant öka andelen kvinnor på medarbetar- och ledningspositioner i de organisationer hon varit verksam i.
– Jag är ganska duktig på att se vilken potential olika individer har. Många kvinnor kliver inte själva upp på barrikaderna och säger att de vill bli chef. Om jag känner att jag verkligen tror på någon är jag bra på att peppa den personen att våga satsa.
I juryns motivering nämns också att Johanna Berlinde såväl formellt som informellt har varit mentor åt både kvinnor och män.
– Jag tror att mentorer gör stor nytta för sina adepter. Jag har själv haft mentor vid ett par tillfällen. Det är mycket värdefullt att ha tillgång till en erfaren person som man kan diskutera både stort och smått med.
Johanna Berlinde har några råd till kvinnor som vill göra karriär i såväl telekombranschen som i andra branscher.
– De ska vara medvetna om att de med all sannolikhet har en mycket större potential än de tror. De ska också vara medvetna om att de inte är ensamma. De kan ta reda på hur det företag de kanske ska börja jobba på arbetar med jämställdhetsfrågor. Ett gott råd är också att de alltid bör lägga ned lite tid på att odla och vårda sina nätverk, säger Johanna Berlinde.

Johanna Berlinde
Johanna Berlinde började sin karriär på Gylling Optima Batteries. Sedan var hon trainee och butikschef på Telia. Därefter hade hon flera chefsbefattningar på Tele2. Hon kom till TeliaSonera 2012 och var vice president och chef för TV & Entertainment fram till början av det här året då hon har blivit vice president och chef för TV and Media. Hon gick Ruter Dams chefsutvecklingsprogram 2015.