Bidra till ett tryggare och säkrare samhälle på polisens it-avdelning

Publicerad 9 februari 2016
Annica Sundvall, krav­analytiker med fokus på underrättelsetjänst. Foto: Gonzalo Irigoyen
Annica Sundvall, krav­analytiker med fokus på underrättelsetjänst. Foto: Gonzalo Irigoyen

Ett genomtänkt it-stöd är en förutsättning för ett effektivt polisarbete. Den som arbetar med it-utveckling inom polisen bidrar med konkret samhällsnytta genom att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen kan erbjuda många spännande karriärmöjligheter för dig som vill arbeta agilt med den senaste tekniken.

– Jag arbetade med it inom polisen i sju år och tog därefter en paus för att arbeta i en annan organisation i fyra år. Så småningom längtade jag tillbaks till polisen och bestämde mig för att återvända. Polisen är en spännande organisation med ett högt förändringstempo. 2015 blev polisen en nationell myndighet. Det skapar nya möjligheter att utveckla effektiva it-system som tillgodoser behoven hos poliser i hela landet, säger Annica Sundvall, kravanalytiker med fokus på underrättelse­tjänst.
Annica arbetar nära verksamheten för att fånga deras behov av it-stöd. När hon kartlagt verksamhetens krav kopplar hon in sin kollega Pernilla Fernberger, som är systemutvecklare. Pernilla konkretiserar önskemålen med skisser och förslag på applikationer och funktioner. Skisserna presenteras för och diskuteras med användarrepresentanter för att säkerställa att krav och design är på rätt spår. Därefter utvecklas applikationerna innan det är dags att testa dem på användarna.

Stöttar polisens dagliga arbete
– Jag trivs med vårt fria arbetssätt som innebär att vi självständigt kan fördela rollerna och planera arbetet i vårt team. Det är också roligt att arbeta i en organisation som har högt ställda mål och visioner för sitt it-arbete och som vill använda sig av den senaste tekniken och arbetssätten, säger Pernilla Fernberger.
– Det känns meningsfullt att ingå i en organisation som faktiskt utgör en av samhällets viktigaste grundpelare. De system vi utvecklar hjälper poliserna att förebygga och lösa brott, vilket hela samhället vinner på. I vårt team tillämpar vi ett agilt arbetssätt med en prestigelös arbetsplatskultur och täta leveranser, säger Annica Sundvall.


Malin Sjödin, klientgruppen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Sjödin, klientgruppen. Foto: Gonzalo Irigoyen

Malin trivs med friheten och utvecklingsmöjligheterna

 

I klientgruppen förvaltar och utvecklar civilingenjören Malin Sjödin och hennes team en it-plattform som samtliga poliser använder. Hon samlar regelbundet in synpunkter och önskemål från användare, justerar och utvecklar ny funktionalitet.

– Det är verkligen givande att se vilken viktig och central roll det it-stöd som jag och mina kollegor skapar spelar för att polisens arbete ska flyta på smidigt. Det känns bra att vi som utvecklar och förvaltar it-systemen bidrar med samhällsnytta, säger Malin Sjödin.
Alla som arbetar med it inom polisen uppmuntras att göra studiebesök i den dagliga polisverksamheten för att få en bättre inblick i hur poliserna använder it-verktygen till vardags. Malin Sjödin har bland annat besökt en mängd polisstationer för att se hur poliserna gör sina avrapporteringar.
Flera skäl bidrar till att hon trivs och utvecklas inom polisen. Hon är fri att, utifrån tydliga mål, själv planera sina arbetsdagar. Regelbunden kontakt med andra team och grupper på it-avdelningen är också en självklar del av vardagen, liksom kontakt med slutanvändarna, de yrkesverksamma poliserna.
– Det dyker ständigt upp nya utvecklingsmöjligheter. Om man vill prova på olika verksamheter eller vill specialisera sig inom ett specifikt område är det sällan något problem, säger Malin Sjödin.


Sebastian Mueller, systemvetare i integrationsgruppen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sebastian Mueller, systemvetare i integrationsgruppen. Foto: Gonzalo Irigoyen

Sebastian säkrar informationsöverföringen mellan myndigheter

Sebastian Mueller Moracanin började arbeta med it inom polisen redan 2006 och fortsatte arbeta medan han studerade till systemvetare. Efter examen 2014 erbjöds han en ny spännande yrkesroll i integrationsgruppen.

– Jag ingår i ett team som arbetar med Swedish Government Secure Infrastructure, ett virtuellt nät som möjliggör säker informationsöverföring mellan myndigheter, säger Sebastian Mueller Moracanin.
– För mig kändes det självklart att återvända till polisen efter systemvetarexamen. Det är en intressant arbetsgivare som kan erbjuda många kvalificerade tjänster inom it. Här arbetar jag med frihet under ansvar. Det är dessutom högt i tak, idéer som kan förbättra verksamheten och bidra till polisens verksamhetsmål välkomnas alltid. Den trygghet och möjlighet att prova nya idéer som polisen erbjuder passar mig perfekt, säger Sebastian Mueller Moracanin.
Inom polisen har han goda möjligheter att hitta rätt balans mellan jobb och fritid, exempelvis genom träning på arbetstid och möjlighet till distansarbete.
– Allt it-arbete inom polisen har en nära koppling till verksamheten, vilket gör att vi snabbt ser nyttan med det vi gör. En drivkraft för mig är it-avdelningens starka engagemang kring att kunna skapa nytta för poliserna, säger Sebastian Mueller Moracanin.

Polisen
Polismyndigheten bildades 1 januari 2015 efter en sammanslagning av 23 olika polismyndigheter. Den består av cirka 28 500 medarbetare varav cirka 20 000 är poliser. It-avdelningen har ungefär 800 anställda som tillsammans sköter utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.

Läs mer på polisen.se
polisen_Typ2+Polisen