Bredd och variation som konsult

Publicerad 9 februari 2016
Text: Cristina Leifland
David Ljungström, chef för Skandinavien på Alten.
David Ljungström, chef för Skandinavien på Alten.

Det är svårt att matcha den bredd och variation som en karriär som it- och teknikkonsult innebär. Här kan man jobba som specialist eller generalist, med globala koncerner eller små startup-företag i en rad spännande roller och projekt.

Som it- och teknikkonsult har man verkligen chansen att se olika branscher och industrier inifrån, och lära sig om vitt åtskilda företagskulturer och affärsmodeller. Hos oss är det inte ovanligt att man inom loppet av bara några år får arbeta både med våra största och mest väletablerade globala företag och små dynamiska, entreprenörsdrivna uppstickare. Det ger en otrolig erfarenhet och kunskap och är enormt utvecklande för den enskilde konsulten, säger David Ljungström, chef för Skandinavien på Alten, Europas ledande it- och teknikkonsultföretag. Koncernen har över 20000 medarbetare i 25 länder och arbetar med kunder inom exempelvis bank, energi, telekom, fordons- och försvarsindustrin.
David Ljungström själv har en bakgrund inom försäljning och ledarskap och var med och startade Alten Stockholm 2003. Från att ha varit en handfull personer när verksamheten startade har företaget nu 300 medarbetare i Stockholm och totalt 1200 medarbetare över hela landet.
– Det finns en mycket stor efterfrågan på engagerade it- och teknikkonsulter och karriärvägarna är många. På stora konsultföretag, som Alten, finns det dessutom så många möjligheter att utvecklas internt inom företaget och vi har många exempel på karriärer som tagit spännande och annorlunda vägar, framhåller han.
– Ledarskaps- och kulturfrågor är något jag verkligen brinner för. Vi vågar satsa på unga ledare och erbjuder en gedigen utbildning vilket innebär att det finns goda möjligheter att axla en ledande roll.

Inställningen viktig
För att lyckas som it- och teknikkonsult är det inte alltid de formella meriterna som är viktigast, menar David Ljungström. Självklart krävs gedigen it/teknikkunskap, men lika viktigt är att ha rätt attityd och att vara nyfiken, flexibel och driven.
– Jag brukar säga att det finns tre saker som utmärker en duktig it- och teknikkonsult. Man ska ha kompetens att lösa uppdraget, vara lyhörd för vad kunden verkligen efterfrågar och behöver samt ha en välutvecklad social kompetens och teamkänsla.
Idag finns en stor efterfrågan på bland annat JAVA-utvecklare, testutvecklare, HMI-utvecklare och ledare. David Ljungström menar att behovet av duktiga konsulter inom it och teknik bara kommer att öka i takt med att allt fler verksamheter digitaliseras och gränsen mellan it och andra branscher flyter samman.
– En tydlig trend är att allt fler produkter och tjänster är uppkopplade och sammankopplade. Det som kallas ”Internet of Things” utvecklas enormt snabbt. It- och teknikkonsulter som har erfarenhet av olika branscher och ser hur allt hänger ihop är guld värda. Det är en otroligt dynamisk och spännande bransch.