Digitala revolutionen har bara börjat

Publicerad 9 februari 2016
Text: Elisabeth Stjernstoft, Ordförande för dataföreningens Stockholmskrets, CIO Apoteket
Elisabeth Stjernstoft, Ordförande för dataföreningens Stockholmskrets, CIO Apoteket. Foto: Johan Töpel
Elisabeth Stjernstoft, Ordförande för dataföreningens Stockholmskrets, CIO Apoteket. Foto: Johan Töpel

Den digitala resan går hisnande snabbt och den har bara börjat. Det finns knappast någon bransch eller sektor som inte påverkas av den explosionsartade utvecklingen inom it och data.
Sverige har länge gått i bräschen för nya smarta it-lösningar och svenskar anses ofta vara snabba med att anamma ny teknologi. Inte minst hem-pc-reformen på 1990-talet gav skjuts åt digitaliseringen av Sverige. Nu ser vi emellertid andra marknader som drar ifrån och som ligger längre fram i sin digitalisering än Sverige. För den svenska konkurrenskraften och samhällets utveckling gäller det att inte bli akterseglad. Från Dataföreningen sida arbetar vi med visionen Digital destination Sverige, där målet är en kontinuerlig digitalisering av Sverige, som skapar nytta för alla. Digitalisering sker idag på alla nivåer i samhället, från varje enskild individ till medarbetare, it-professionen, företag och organisationer och samhället i stort. Alla måste vara med på resan för att samhället ska utvecklas optimalt.
Eftersom it idag genomsyrar varje aspekt av näringsliv och samhälle är det också inom it som många av de allra mest spännande framtidsjobben nu skapas.
It är verksamhetskritiskt och affärsdrivande och det finns stora behov av kreativa medarbetare, som kan tänka ”utanför boxen” och skapa lösningar för framtidens behov. För dem som skaffar sig gedigen it-kompetens finns snart sagt oändliga karriärvägar och yrkesroller.