Digitalisering finns högt på agendan i Nacka kommun

Publicerad 9 februari 2016
Brita Rösblad, Per Ståhl och Mihaela Eklund hos Nacka kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Brita Rösblad, Per Ståhl och Mihaela Eklund hos Nacka kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen

I Nacka handlar IT-arbetet om utveckling både utifrån verksamhetsbehov och teknik och om att säkerställa att kommunens behov blir bemötta i alla leveranser. För medarbetarna inom IT innebär detta att man inom samtliga roller ansvarar för att koordinera verksamhetsbehoven med kravställning på IT och säkerställa bra IT-leveranser som skapar verksamhetsnytta. Att arbeta med IT inom Nacka innebär ett ständigt utvecklingsarbete där man alltid befinner sig i IT-områdets framkant.

För den teknikintresserade är Nacka kommun ett självklart val som arbetsgivare. Kommunen har en engagerad ledning som ser möjligheterna med IT och som uppmuntrar att medarbetarna löser verksamhetsutmaningar med hjälp av nya tekniska lösningar. Brita Rösblad är tekniskt ansvarig för IT-enheten i Nacka kommun och hon understryker att det är ovanligt att ha digitalisering så högt på agendan.
– Jag har lång erfarenhet inom IT-branschen och ofta hamnar digitalisering och IT-frågor i skymundan, men här är det etablerat i alla forum och det skapar en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö. Vi är en aktör i framkant som aktivt arbetar med nydanande och modern teknik – som bl.a. molntjänster – och vi strävar hela tiden efter att vara uppdaterade på de senaste versionerna inom programvaror.

Vågar tänka om och tänka nytt
Rösblad får medhåll från projektledaren Mihaela Eklund, som berättar att avancerade tekniska lösningar är en förutsättning för att kommunen ska uppnå sina mål de kommande åren.
– Nacka växer enormt mycket – vi siktar på 40 000 nya medborgare på 15 år – och det fordrar ett intensivt arbete med att effektivisera processer och arbetsflöden. Med hjälp av teknik kan vi stödja verksamheten och nå vår målsättning, men det kräver att vi vågar tänka om och tänka nytt, både internt och gentemot medborgarna.
Kommunens effektiviseringsarbete medför en kraftig expansion av IT-avdelningen och i nuläget söker kommunen huvudsakligen förvaltare och systemadministratörer, men Per Ståhl, tjänsteansvarige IT-arbetsplats, påpekar att det finns öppningar för en mängd olika inriktningar.
– Eftersom kommunens organisation är så stor finns det behov av flera skilda kompetenser. Arbetets fokus ligger på att både förstå verksamheten och samtidigt vara väl insatt i tekniken. Vår storlek medför dessutom att potentialen för omväxling och utveckling är utmärkt.

Omfattande fokus på utveckling
Ståhl berättar vidare att medarbetarna i Nacka kommun genomgår årliga utvecklingssamtal och där kan lägga upp en utvecklingsplan för det kommande året. Samtalen kretsar kring vilka personliga mål man har och hur man vill nå dem, men då förändringstakten är så hög sker ofta utbildning och utveckling direkt i det vardagliga arbetet.
– Det går inte en dag då man känner sig uttråkad och för mig är möjligheten att bidra till att bygga upp en helt ny tjänst som IT-arbetsplats väldigt värdefull, konstaterar han.
Nacka satsar också på mer formaliserad utbildning och intresserade medarbetare får genomgå olika kurser av relevans för arbetet. Därutöver finns externa samarbeten med både högskolor och statliga och privata företag för att kompetensutveckla utifrån individuella behov.
– Det finns ett starkt fokus på ledarskapsutbildning, bland annat genom kommunens program Ledarskapsakademin. Förutom matnyttiga kurser och möjligheten att få insikt i andra kommuners arbete får man en mentor som ger rådgivning och hjälper en att utvecklas som ledare, säger Mihaela Eklund.

Tar socialt ansvar
Alla tre säger att Nacka kommun aktivt strävar efter att utvecklas på alla plan, men de betonar samtidigt att eventuella förändringar sker från en klimatmässigt och socialt hållbar utgångspunkt. Brita Rösblad framhåller att det även på individnivå finns ett starkt engagemang och att eldsjälarna är många.
– Alla vill att vi ska arbeta på ett bra sätt och CSR-frågor är en ständigt närvarande komponent, inte minst då vi gör upphandlingar och skriver avtal, men det avspeglas också i exempelvis arbetsmiljön där frågor som t.ex. mångfald är viktiga för Nacka. På IT-enheten är det alltid full fart och folk trivs och ställer upp för varandra, vilket märks i våra personalenkäter – vi får alltid full pott!
Att kombinera arbetet med familj och fritid är heller inga problem i kommunen. För både Rösblad och Eklund var den flexibla attityden till arbetstider och -plats en stor anledning till att de sökte sig till Nacka.
– Här finns en balans mellan arbete och fritid och en större kontroll över arbetssituationen. Det går enkelt att arbeta hemifrån, och planera upp dagen så att det passar med t.ex. dagishämtning, VAB eller liknande. Alla har stor respekt för att inte boka möten tidigt eller sent på dagen. Det är en intensiv arbetsplats, men den fungerar utmärkt i kombination med att vara småbarnsförälder, avslutar de.

Nacka kommun
Nacka kommun har cirka 98 000 invånare och är en attraktiv kommun med stora grönområden, insjöar, kust och skärgård. Dess service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet.
Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Kommunens uppdrag är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till Nackaborna och att utveckla territoriet Nacka för nuvarande och nästa generation. Nacka kommun ska vara bäst på att vara kommun.

Nacka kommun
Granitvägen 15
131 81 Nacka
Tel: 08-718 80 00
E-post: info@nacka.se
www.nacka.se
www.nacka.se