Digitaliseringen fortsätter få allt större betydelse

Publicerad 9 februari 2016
Text: Måns Widman
Moa Rydbeck, projektledare på Management Events.
Moa Rydbeck, projektledare på Management Events.

Den pågående digitaliseringen har ingen ände utan fortsätter spela en central roll för företag. Bland annat ger den upphov till förändringar av yrkesroller.

Det visar en undersökning som Management Events har gjort inför årets upplaga av evenemanget 600Minutes Executive IT. Management Events har kartlagt vilka områden som är mest prioriterade inom it samt vilka yrkesroller som främst tar digitala utvecklingsinitiativ. Undersökningen baseras på intervjuer med it-chefer på många av Sveriges största företag.
Det mest prioriterade it-området är ”förbättring av kund- och slutanvändarupplevelsen”.
– Många företag genomför stora förändringar för att sätta kunderna ännu mer i fokus. De möter sina kunder i allt högre grad via webbapplikationer, mobilappar och sociala medier. Även om digitaliseringen har varit på tapeten länge fortsätter den att få allt större betydelse, säger Moa Rydbeck, en av evenemangets projektledare på Management Events.

Enorma möjligheter
Samtliga prioriterade it-områden i undersökningen hänger samman med digitaliseringen. På allt fler företag märker man också hur digitaliseringen ökar konkurrenstrycket. Enorma möjligheter öppnar sig för dem som lär sig hantera fenomen som sociala medier, mobilapplikationer, molnteknik och big data.
Tidigare var det vanligt att besluten kring it-satsningar kom uppifrån. Idag tas allt fler sådana beslut ute i affärsverksamheten.
– Ofta är det olika befattningshavare som beslutar om digitala utvecklingsprojekt, och många projekt efterfrågas ofta samtidigt i olika delar av organisationen på grund av den snabba utvecklingen, säger Moa Rydbeck. Därför behöver samarbetet mellan CIO och verksamheten bli betydligt bättre på många företag.

CDO ny befattning
Det är sådana utmaningar som har lett till att den ganska nya befattningen CDO (Chief Digital Officer) har uppstått.
Enligt undersökningen är det fortfarande CIO som tar flest digitala utvecklingsinitiativ med en andel på 32 procent. CEO tar initiativ till 25 procent. Idag tar CDO digitala utvecklingsinitiativ till 15 procent (lika mycket som CMO). Den andelen förväntas öka – och CDO-rollen är fortfarande under utveckling.

600Minutes Executive IT:
600Minutes Executive IT äger rum den 9 mars på Clarion Hotel Stockholm i Stockholm. Deltagarna kan utbyta tankar med kolleger, stärka sina nätverk, lyssna på intressanta presentationer och träffa lösningsleverantörer.
Mest prioriterade områden inom it

management_graf_1
Chefer som tar digitala utvecklingsinitiativ

management_graf_2