Fokus på kundnytta i rättvisans tjänst

Publicerad 9 februari 2016
Jenny Larsen, Ismeta Mujanovic och Markus Erlandsson på Domstolsverkets IT-avdelning. Foto: Hans Karlsson
Jenny Larsen, Ismeta Mujanovic och Markus Erlandsson på Domstolsverkets IT-avdelning. Foto: Hans Karlsson

I nära dialog och samverkan med beställare och användare på domstol bidrar medarbetarna på Domstolsverkets IT-avdelning till kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet inom Sveriges Domstolar.

Verksamhetsstöden som utvecklas för Sveriges Domstolar är noga anpassade efter den speciella verksamhet som domstolen utgör. För att möta kundens behov och krav är det viktigt att löpande arbeta med att säkerställa tillgång till rätt kompetens.
– I år har vi exempelvis genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom agil kravhantering, säker programmering och moderna javaramverk, säger Markus Erlandsson, chef på enheten för systemkonstruktion.

Nära samverkan
Just nu pågår utveckling av ett nytt verksamhetsstöd som ska förenkla och effektivisera administrationen av landets ca 8 000 nämndemän. Domstolen får exempelvis stöd i schemaläggningen och kommunikationen med nämndemännen. Utvecklingen sker i nära samverkan med medarbetarna på domstolarna.
– Det är viktigt att de är med hela tiden och stämmer av att vi gör rätt. Vi prioriterar det som är nytta för kunden. Vi måste förstå domstolens process, vad de behöver och det har vi uppnått i flera projekt där vi sitter tillsammans med de som ställer krav, de som kodar, de som testar systemen och sen verifierar dem, säger Ismeta Mujanovic, systemanalytiker.
Mycket kommunikation med kunden sker under projektets gång för att kunna möta behov och krav som finns.
– Vi har besökt domstolarna inledningsvis för att se hur de jobbar. De beskriver vad de behöver ha hjälp med och sen får vi analysera vad vi kan ge för stöd så att det blir enklare för dem. Kunden är med under hela projektperioden, prioriterar, medverkar vid demo och i tester, säger Jenny Larsen, projektledare.

Spännande och stimulerande
För Markus Erlandsson känns arbetet väldigt spännande och stimulerande. Han sökte sig hit efter att först ha varit konsult.
– Domstolarna är en hörnpelare i demokratin, de är beroende av att stöden vi gör blir säkra och effektiva. Det måste fungera på plats. Sen är det en väldigt bra arbetsplats, trevliga kollegor och modern teknik. Vi måste ligga i framkant för att hänga med, säger han.
Även Jenny Larsen ser arbetets speciella karaktär.
– Vi är en del av samhällsutvecklingen, där domstolarna ska kunna ha fokus på dömandet och där vi erbjuder effektiva verksamhetsstöd. Det är också varierande för oss, då vi i nära teamsamverkan tillsammans utvecklar lösningar. Det täta samarbetet ger oss arbetsglädje, säger hon.

Domstolsverket
Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges Domstolar, som omfattar ett 80-tal olika domstolar, myndigheter och nämnder där drygt 6 500 personer arbetar. IT-avdelningen ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av Sveriges Domstolars gemensamma system och infrastruktur. IT-avdelningen är organiserad i en matrisorganisation baserad på fem kompetensenheter, med närmare 100 medarbetare samt ett femtontal konsulter, och tre huvudprocesser: drift, support samt utveckling och förvaltning.

Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00
www.domstol.se
www.domstol.se