Goda utsikter för statlig it-karriär

Publicerad 9 februari 2016
Text: Clas Lewerentz
Sara Lewerentz, it-direktör hos Kriminalvården.
Sara Lewerentz, it-direktör hos Kriminalvården.

Flera statliga organisationer befinner sig idag i en intensiv moderniseringsfas där verksamheten effektiveras genom digitalisering. It-satsningarna skapar många attraktiva och spännande karriärmöjligheter för branschexperter, framhåller Kriminalvårdens it-direktör Sara Lewerentz.

Sara Lewerentz egen it-karriär började under 90-talets it-boom efter studier i elektronik och systemvetenskap. Anställningar vid olika konsultbolag ledde till jobbet som nordisk it-utvecklingschef på Skanska. Ledarskapskarriären har sedan fortsatt inom Kriminalvården där Sara började som chef för systemutvecklingsgruppen 2010. Sedan 2012 är hon chef för Kriminalvårdens it-avdelning som utvecklar, driftar och förvaltar en it-miljö som servar över 10 000 anställda på 150 platser runt om i Sverige.
– Det absolut roligaste är samhällsuppdraget som jag tycker är superintressant, säger Sara.
Rent it-mässigt är skillnaden mellan att jobba statligt och privat mindre än hon trodde.
– Det är inte så stor skillnad när det gäller it:s kärnverksamhet. Däremot sker det en stor förändring och utveckling hos flera statliga myndigheter idag där man gör krafttag för att modernisera och digitalisera it-stödet. Så det finns väldigt spännande uppdrag inom det området. Det handlar ofta om att man både ska komma ikapp och lägga sig i ett innovationsläge för att hantera den fortsatta digitaliseringen som kommer att ge positiva effekter inom övrig verksamhet.

Vad ser du för fördelar med att arbeta med it och data inom det statliga?
– Just att det är uppdragsdrivet och inte enbart ekonomiskt drivet på samma sätt. Vi har en ekonomisk ram men det satsas mycket på utveckling för att möta uppdraget snarare än att bara göra ekonomiska effektiviseringar. Det är moderna plattformar, mycket arkitektur och innovation för att hitta nya sätt att möta klientgrupperna. Så karriärmässigt är det väldigt attraktivt.

Hur ser du på karriärmöjligheterna på den statliga sidan?
– På it-sidan är möjligheterna stora. Med tanke på den höga takt som digitaliseringen sker med så är utvecklingsmöjligheterna upp till en själv, skulle jag vilja säga. Karriärvägarna är öppna och det finns tydliga processer inom HR-avdelningen som jobbar med kompetensförsörjningsstrategier och chefsförsörjning genom att omhänderta medarbetare som vill gå vidare. Sedan finns det stora karriär- och utvecklingsmöjligheter även utanför it-området. För dem som blir intresserade av myndighetens kärnuppdrag finns det vägar att bredda sig och byta inriktning, poängterar Sara Lewerentz.

Har du några speciella karriärråd till unga it-ingenjörer som funderar på att söka sig till den statliga sidan?
– Det är väl att våga testa och inte tro att det är så stor skillnad. Offentlig sektor är på väg att komma ikapp på it-sidan, så om man är intresserad att bidra till ett väldigt viktigt samhällsuppdrag och vill hjälpa till att utveckla en myndighet i förändring, då ska man verkligen våga prova på, avslutar Sara Lewerentz.