Industrin i bräschen för framtidens it-jobb

Publicerad 9 februari 2016
Text: Cristina Leifland
Martin Althén, CIO på Husqvarna och Maria Gundersen, Manager på System Software Department R&D på Atlas Copco.
Martin Althén, CIO på Husqvarna och Maria Gundersen, Manager på System Software Department R&D på Atlas Copco.

Det är inom industrin som många av de mest utmanande och spännande jobben finns för it-specialister. Här får man vara med och utveckla framtidens produkter i en värld där it är helt verksamhetskritiskt och gränser snabbt suddas ut.

Martin Althén, CIO på Husqvarna, tror att många it-ingenjörer inte har upptäckt vilka karriärmöjligheter som industriföretagen erbjuder för systemvetare, it-ingenjörer och andra dataspecialister.
– Under de senaste åren har it helt revolutionerat allt från tillverkning till produkter och affärsprocesser. Utvecklingen går med en hisnande fart, berättar han.
Martin Althén, som har en bakgrund som officer med kaptens grad och examen i industriell ekonomi från Linköpings universitet 1996, har sett en makalös utveckling under sin karriär. Efter några år som konsult kom han på allvar att bli ansvarig för it-frågor på Astra Zeneca, där han anställdes 2003. Till Husqvarna kom han för sju år sedan. Där har han jobbat målmedvetet med att lyfta it från att ha varit en underordnad supportfunktion till att bli ett kraftfullt och avancerat verktyg, som genomsyrar och styr varje del av Husqvarnas verksamhet. Ett kvitto på att han lyckats är att Husqvarna i fjol utsågs till en av Sveriges 10 mest attraktiva it-arbetsplatser.
– Vi har gjort en enorm omställning och detta sker överallt inom industrin idag. Det pågår en exponentiell utveckling av it, där vi ser en sammansmältning av it med allt från produktutveckling, tillverkning, försäljning och affärsutveckling. Personer med kvalificerad it-kompetens har enorma möjligheter att arbeta kreativt och gränsöverskridande, säger han.

Industrin skapar välstånd
Martin Althén menar att det är en pedagogisk utmaning att beskriva utvecklingen av it inom industrin och de behov av kompetens som den svenska industrin har. Det är industrin som står för den stora merparten av framtidens it-jobb och dessutom många av de mest spännande.
– Industrin är Sveriges stomme och det är den som fortfarande bygger landets välstånd. I dagens globaliserade ekonomi finns det risk för att Sverige blir akterseglat av andra länder som satsar enorma resurser på att digitalisera sina industriföretag. Här gäller det att få igång en debatt och skapa medvetenhet, menar Martin Althén.
Maria Gundersen, Manager på System Software Department R&D på Atlas Copco, håller med. På Atlas Copco är it helt verksamhetskritiskt.
– En av de roligaste aspekterna med industrin att jag får se hur it resulterar i konkreta produkter, som kommer till daglig användning för slutkunden. Inom många andra branscher är it ganska abstrakt, säger Maria Gundersen som har examen i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet.
Under sina tio år i industrin har Maria Gundersen sett hur synen på mjukvara har skiftat. Från att ha betraktats som ett nödvändigt ont, som ”riktiga” ingenjörer inte ville befatta sig med, är mjukvara och it nu kärnan i produkter och processer och det som verkligen skapar mervärde och excellens.
– Det är otroligt spännande och tillfredsställande att få koppla modern mjukvara med produkter, för att skapa state-of-the-artverktyg, som ligger i den absoluta framkanten. Våra maskiner ska ju hålla i 20-30 år, medan mjukvaruutvecklingen går oerhört snabbt. En annan utmaning är att skapa lösningar som fungerar på olika plattformar med olika typer av användare runt om i världen. Det gäller att kunna tänka självständigt och ”utanför boxen”, förklarar hon.

Internationella uppdrag
En annan stor fördel med att göra karriär inom industrin är att den vilar på starka fundament och ofta är starkt internationellt präglad, med en verksamhet som konkurrerar globalt, menar Maria Gundersen.
– På de stora, traditionella verkstadsföretagen finns det muskler för fortsatt tillväxt och utveckling. Det skapar förutsättningar för kreativa personer att kunna driva sina idéer. Det finns också många möjligheter till internationella uppdrag, både mer långvariga och korta, på tre till sex månader.
En bristvara i industrin är personer med lång erfarenhet av it, framhåller Maria Gundersen.
– Vi har en hel del unga, relativt nyutexaminerade personer. Det är ofta svårare att hitta nya medarbetare som har lång erfarenhet och som kanske har ett annat perspektiv på förvaltningsbarhet. Det bästa för industrin är att ha en bra mix av personer, som alla delar en inställning av att det mesta är möjligt.