”Ingen dag är den andra lik på FRA”

Publicerad 9 februari 2016

FRA_fra-jonas

Jonas är 29 år och har en bakgrund som analytiker. Idag arbetar han med att koordinera inhämtning och analys av radarsignaler.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Jag slår på datorerna och tittar i min att-göra-lista. Sen börjar telefonen ringa. Ingen dag är den andra lik.
– Oftast är det uppdragsgivaren, det vill säga olika delar av Försvarsmakten som ringer. Det kan till exempel handla om vilken typ av radarsignaler vi behöver inhämta och var, eller att de efterfrågar bättre analyser av de signaler vi redan har sedan tidigare.

Vilka radarsignaler ska ni inhämta och varför?
– Vi ska egentligen inhämta allt vi kan i vår närmiljö och i samband med internationella insatser. Vi vill identifiera så många signaler som möjligt, så att Försvarsmaktens olika plattformar ska kunna utrustas med ett adekvat skydd.
– Ytterst handlar det om att svenska flygplan eller andra plattformar skall överleva en beskjutning i skarpt läge. De behöver ha tillgång till så bra underlag som möjligt om den signalmiljö de befinner sig i.

Hur ofta hittar ni nya signaler?
– Det händer några gånger varje år. Framför allt hittar vi nya detaljer på gamla signaler som vi redan känner till sedan tidigare.

Vad kan det vara för något?
– Vi kan lära oss mer om vad det är för typ av signal, vilka olika funktioner den har, samt i bästa fall förstå vilka prestanda radarsystemen har.

När ni väl fångat in en signal, vad gör ni med den?
– Först och främst spelar vi in signalen. En radar skickar ju ut pulser i olika mönster, det vi gör är att på olika sätt visualisera hur den ser ut mer i detalj. När vi har mätt upp ett tjugotal parametrar vet vi en hel del om signalen och kan identifiera den så att den får ett slags digitalt fingeravtryck.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag gillar att det är stor variation på mina arbetsuppgifter från dag till dag. Det kan handla om kortsiktiga frågor, och frågor på tjugo års sikt. Det är administration och underrättelseoperationer om vartannat. Vi är både en spännande underrättelsetjänst och en vanlig myndighet.

FRA
FRA är en civil myndighet med cirka 700 anställda som bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Huvudkontoret ligger på Lovön strax utanför Stockholm.
Den försämrade omvärldsutvecklingen innebär ökad efterfrågan på FRA från våra uppdragsgivare. Vi kommer därför att rekrytera fler drivna och kompetenta medarbetare framöver.
Kompetenser vi söker är bland annat systemadministratörer, systemutvecklare, informationssäkerhetsspecialister och analytiker.

Mer information hittar du under www.fra.se/jobb.
www.fra.se/jobb