Konsulter fokuserar allt mer på kundupplevelsen

Publicerad 9 februari 2016
Text: Måns Widman, Foto: Bouvet
Jonna Nordén, vd på Bouvet i Sverige.
Jonna Nordén, vd på Bouvet i Sverige.

Konsultrollen förändras. Till följd av den ökande digitaliseringen har kundupplevelsen blivit en nyckelfaktor i det moderna affärslandskapet och ett allt viktigare fokusområde för konsulter.

– Idag är det ännu viktigare än tidigare att man som konsult är nyfiken och verkligen har ett intresse av att hänga med i utvecklingen. Konsulter måste ständigt vidareutveckla sig, testa nya tekniker och följa trender på marknaden, säger Jonna Nordén, vd på it-konsultbolaget Bouvet i Sverige.
Jonna Nordén arbetade själv som konsult, både som egen och som anställd, i sammanlagt 13 år efter att ha tagit en examen i datateknik vid KTH i Stockholm. År 2009 fick hon erbjudandet att bygga upp Bouvets Stockholmskontor från grunden – och hon tackade ja. Under de sju åren som gått sedan dess har den svenska verksamheten expanderat kraftigt.

Digitaliseringen i samhället
Hon ser tydligt hur konsultrollen förändras, och att förändringen till stor del hänger ihop med digitaliseringen i samhället och det ökade fokuset på kundupplevelsen.
– Idag förstår kunderna att de måste satsa på design och upplevelse i sina digitala kanaler för att uppnå maximalt affärsvärde. Många tar hjälp av konsulter för att lyckas med detta.
Det finns flera bra metoder för att åstadkomma en bättre kundupplevelse.
– Inom Bouvet använder vi bland annat metoderna effektkartläggning, behovsanalys, prototyper, användningstester, personas, fokusgrupper och kundresekartan.
Konsultmarknaden förändras även på andra sätt. Det har på senare år växt fram allt fler konsultmäklarföretag.
– Genom mäklare kan kunderna få ett bra pris, men de får inte den långsiktighet och kontinuitet de kanske behöver. Som konsultbolag tar vi ansvar för att leverera ett mervärde till kunderna genom trendspaningar och kompetensdelning.

Stor efterfrågan på konsulter
Enligt Jonna Nordén kommer marknadens efterfrågan på konsulter vara fortsatt stor de närmaste åren, särskilt på systemutvecklare, projektledare och it-arkitekter. När hon själv rekryterar nya medarbetare tittar hon framför allt på tre delar: teknisk kompetens, förståelse för kundernas verksamhet och förmåga att se användarnyttan, samt sociala och kommunikativa färdigheter.
– Det är mycket utvecklande att arbeta som konsult. Man lär sig alltid något nytt i alla uppdrag. De som är konsulter på vårt företag får använda sin tekniska kompetens för att optimera kundnytta och skapa värde för slutkund, oavsett bransch, säger Jonna Nordén.