Krig på internet ger it-rekrytering en nyckelroll

Publicerad 9 februari 2016
Text: Clas Lewerentz, Foto: Johan Marklund
Jerry Eriksson, chef för Försvarsmaktens systemförvaltningsenhet, SFE.
Jerry Eriksson, chef för Försvarsmaktens systemförvaltningsenhet, SFE.

Jerry Eriksson, chef för Försvarsmaktens systemförvaltningsenhet, SFE, ser ett tredje världskrig utspela sig på Internet. Säkerhetstänkandet får en allt mer avgörande betydelse för organisationer och företag. Rekryteringen av it-kompetens får därför samma viktiga roll i framtiden som den har idag.

Den ökade oron i världen innebär att ett tredje världskrig pågår på internet. Säkerhetsluckor, cybersäkerhet och kontrollfrågor får hela tiden en allt viktigare roll, och vill du ha kontroll måste du ha kunskapen inhouse så att du kan följa upp och styra it-sidan, säger Jerry Eriksson.

Om vi tittar framåt, hur beroende är statliga organisationer som exempelvis Försvarsmakten av ett nytillskott av it- och datakompetens?
– Idag går utvecklingen mot att is/it-utveckling och is/it-förvaltning blir en mer naturlig del av verksamheten där verksamhetsbehoven är styrande. Därför kommer det att finnas ett ständigt behov av kompetens. När det gäller Försvarsmakten så måste vi ha en offensiv personalförsörjningsstrategi över tiden.

Det finns ju behov av både teknisk it-kompetens och it-medarbetare som har en förståelse för verksamheten. Finns det en diskrepans mellan de här två delarna?
– Försvarsmakten vill att it-sidan ska vara verksamhetsdriven och inte teknikdriven och har skapat styrmodeller för detta. Men det behövs en balans, för ibland behövs tekniska innovationer som man kanske inte alltid ser från verksamhetssidan. För att få den här dynamiken behöver SFE både rekrytera utifrån och ha en rekryteringsbas inom myndigheten, svarar Jerry Eriksson.
Jerry Eriksson började yrkeskarriären som officer inom artilleriet. Efter studier i systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet jobbade han som konsultchef och verksamhetsutvecklare innan han återgick till Försvarsmakten som civilanställd och blev chef för Masterdataenheten. Efter sammanslagningen med Systemförvaltningsenheten 2013 blev Jerry Eriksson chef för hela den nya enheten. Sedan 1 januari 2016 är han enhetschef för SFE inom det nybildade FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, som är en sammanslagning av tre olika enheter.

SFE har nyligen slutfört implementeringen av system PRIO, en av de större affärsimplementationerna i Sverige. Målsättningen har varit att effektivisera hela Försvarsmakten med hjälp av it. Är den här typen av effektiviseringsarbete en utveckling som man kan se generellt hos statliga organisationer?
– För att kunna styra, leda och följa upp den egna myndighetens verksamhet på alla nivåer måste man ta stöd av it-system. It-systemen krävs för att kunna inhämta, bearbeta och analysera den information som myndigheters verksamheter kräver. Allt fler myndigheter har insett detta och nyttjar olika typer av affärssystem som en del i ett effektiviserings- och förbättringsarbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett affärssystem endast utgör en delmängd av hela effektiviserings- och förändringsbehovet och att det är verksamhetens behov som bör styra it och inte tvärtom.

I en undersökning om vilka statliga organisationer it-akademiker helst vill arbeta på så hamnade Försvarsmakten i topp tillsammans med KTH och Polisen. Vad är det som gör dessa organisationer till efter­traktade arbetsgivare?
– Jag tror det är en kombination av flera saker. När det gäller KTH, Polisen och Försvarsmakten i ett it-perspektiv tror jag svaret ligger i att man tycker att man bidrar med något samhällsnyttigt genom att jobba där. Det är också spännande miljöer att jobba i, med teknik i frontlinjen. Så jag tror det här med utmaningar, spännande utvecklingsmöjligheter och att man gör skillnad på något sätt är gemensamma faktorer.

Har du några speciella karriärråd till unga it-akademiker som ska ut på arbetsmarknaden?
– Man ska göra det man känner är rätt, att det är något som lockar och känns spännande. Man ska framför allt sätta sig in i vad myndigheten eller företaget gör. Vad har de för värdegrund? När du kommer in i arbetslivet handlar det inte bara om lön, utan du ska trivas och känna att det är okej. Då är värdegrundsfrågorna viktiga. Sedan är det inte fel att gå in och prova något annat också under några år, och sedan komma tillbaka, avslutar Jerry Eriksson.