På FMV kan jag växa med uppgifterna

Publicerad 9 februari 2016
Karl-Gustav Pettersson, civilingenjör och projektledare på FMV. Foto: Christian Gustavsson
Karl-Gustav Pettersson, civilingenjör och projektledare på FMV. Foto: Christian Gustavsson

– Har du vilja och engagemang kan du snabbt få ett stort ansvar på FMV. Mitt tips är att möta nya utmaningar med ödmjukhet och att alltid försöka göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Jag tycker att jag växer med uppgifterna säger Karl-Gustav Pettersson, civilingenjör och projektledare på FMV.

IT med höga krav på informationssäkerhet
Karl-Gustav har jobbat som projektledare för lednings- och informationssystem på FMV i Stockholm i drygt två år. Hans nuvarande roll är att leda systemutformning, kravställning och anskaffning av IT-system som exempelvis ska vara stöd för den operativa ledningen av förband i Försvarsmakten.
– Det är ett stort ansvar då de system som vi anskaffar används i skarp verksamhet med mycket höga krav på informationssäkerhet. Vi arbetar just nu med nya system för de svenska styrkorna i Nordic Battlegroup 15.
– Som projektledare på FMV får man bred kunskap och förståelse för ledarskap, ekonomi, juridik samt teknik. Jag samarbetar med personer som har djup spetskompetens, vilket är både spännande och lärorikt.

Vägen in till FMV
– Jag kom först in på FMV som praktikant efter gymnasiet och projektanställdes efter en tid som teknisk fotograf för att dokumentera verifiering av skydd mot sprängverkan. Efter ett år började jag studera till civilingenjör inom medie­teknik vid Linköpings universitet men jag behöll kontakten med FMV genom återkommande sommarjobb och så småningom examensarbete.
Att under studietiden ha möjlighet att jobba med någonting som har direkt koppling till sin utbildning är något som Karl-Gustav verkligen rekommenderar.
– Det blir ”win-win” för både dig och för arbetsgivaren, konstaterar han.

Stora utvecklingsmöjligheter
I början av sin tid på FMV arbetade Karl-Gustav främst med teknik genom programmering och systemutveckling men nu ligger fokus på ledarskap samt affärs- och upphandlingsområdet där ekonomi, juridik och teknik möts.
När det gäller den personliga utvecklingen finns goda möjligheter att få gå olika utbildningar men det är jobbet som är den bästa skolan. Min drivkraft kommer från viljan att leverera bra system till Försvarsmakten genom ansvarsfull hantering av våra skattemedel.

FMV
FMV, Försvarets materielverk, är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. FMV levererar försvarslogistik när och där den behövs.
Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. FMV bedriver verksamhet på ett 40-tal orter över hela Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm där också FMV:s ledning finns.

FMV
115 88 Stockholm
Tel 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se
www.fmv.se