Polisen, KTH och Försvarsmakten – de populäraste statliga arbetsgivarna

Publicerad 9 februari 2016
Text: Annika Wihlborg

Fredrik Gauffin, sektionschef för underrättelsesystem inom utveckling och applikationsförvaltning på Polisens it-avdelning.
Fredrik Gauffin, sektionschef för underrättelsesystem inom utveckling och applikationsförvaltning på Polisens it-avdelning.
När är Framtidens Karriär – It & Data frågade vilka statliga verk och myndigheter ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och systemvetare känner väl till hamnade CSN, Arbetsförmedlingen och Polisen i topp. På frågan var de helst vill arbeta rankades däremot Polisen, KTH och Försvarsmakten högst.

När det gäller kännedom hade Arbetsförmedlingen och Polisen 69 procents kännedom. Försäkringskassan hade 66 procents kännedom, medan KTH hade 63 procent och Försvarsmakten 58 procent.
– Att kännedomen om Polisen är hög förvånar mig inte, vi är ju synliga ute i samhället. Att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN finns med bland de mest välkända myndigheterna beror förmodligen på att de är stora och att många varit i kontakt med dem, säger Fredrik Gauffin, sektionschef för underrättelsesystem inom utveckling och applikationsförvaltning på Polisens it-avdelning.
På frågan vilka statliga verk och myndigheter systemvetarna och dataingenjörerna kan tänka sig att arbeta på eller rekommendera till en kollega hamnade Polisen i topp med 35 procent. Tätt därefter kom KTH med 34 procent. 31 procent kan tänka sig att arbeta på eller rekommendera Försvarsmakten, medan motsvarande siffra för FRA är 25 procent. 24 respektive 22 procent kan tänka sig att arbeta på eller rekommendera Trafikverket eller Transportstyrelsen.

Tekniktunga verksamheter lockar
– Jag är positivt överraskad av så många kan tänka sig att rekommendera eller själva arbeta med it inom Polisen. Att många kan tänka sig att arbeta på KTH, Försvarsmakten eller FRA kan bero på att det är tekniktunga verksamheter som ofta associeras med teknikutvecklingens framkant och därmed kan erbjuda spännande tekniska karriärmöjligheter. De myndigheter som hamnar längst ner på listan, exempelvis Domstolsverket, Kriminalvården eller Tullverket, associeras inte lika ofta med tekniska karriärmöjligheter. Däremot vet jag av egen erfarenhet att Tullverket är mer teknikintensivt än man kan tro, de har bland annat rekryterat ett flertal roller med it-inriktning de senaste åren, säger Fredrik Gauffin.

Viktigt visa på möjligheterna
Han anser att statliga arbetsgivare överlag kan bli bättre på att informera om sin it-relaterade verksamhet och pågående utveckling. Genom att beskriva verksamheten och ge presumtiva medarbetare en känsla av bredden i it-organisationerna och vilka karriärmöjligheter de kan erbjuda kan attraktiviteten öka.
– Systemvetare och it-ingenjörer behöver bli mer medvetna om den nyckelroll it spelar på många myndigheter samt att it är ett prioriterat investerings- och verksamhetsområde hos många statliga arbetsgivare. Myndigheternas it-avdelningar är ofta större än man tror, inom Polisen är vi exempelvis drygt 800 personer som arbetar med it-frågor, säger Fredrik Gauffin.

Vilka statliga myndigheter känner du till väl?
Vilka av följande statliga verk och myndigheter känner du till väl?

imagevarde_statlig_graf_1

Imagevärde – Här vill it-akademikerna arbeta:
Vilka av dessa arbetsgivare kan du tänka dig att jobba för eller rekommendera till en vän eller kollega?

imagevarde_statlig_graf_2

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av 3200 it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 29 januari–2 februari 2016.