Regeringen växlar upp digitaliseringen av Sverige

Publicerad 9 februari 2016
Text: Clas Lewerentz, Foto: Fredrik Hjerling
–Myndighetssverige behöver växla upp digitaliseringsarbetet, och det gör vi nu, säger Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.
– Myndighetssverige behöver växla upp digitaliseringsarbetet, och det gör vi nu, säger Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Regeringen och SKL undertecknade nyligen gemensamt en avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Samtidigt har ett nytt råd med It-minister Mehmet Kaplan som ordförande inlett ett arbete med målet att göra Sverige världsledande inom digital förvaltning.

Sverige har tappat i internationella mätningar när det gäller e-förvaltning. Varför har det varit så och vad är den stora skillnaden i det som regeringen gör idag?
– Sverige fortsätter att utvecklas inom e-förvaltning, men många andra länder utvecklas snabbare, så då tappar vi ranking. Det är en viktig signal om att Myndighetssverige behöver växla upp det här arbetet, och det gör vi nu. Digitaliseringen av det offentliga Sverige bygger på att skapa en samverkande och in­novativ offentlig förvaltning. Det kan vi bara göra om resten av det offentliga Sverige, alltså Sveriges kommuner och landsting, är med på båten, svarar Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister.

Nyligen tillsattes rådet för digitalisering av det offentliga Sverige, med dig som ordförande. Vad ser du som rådets viktigaste roll och funktion?
– Många myndigheter och organisationer står inför liknande utmaningar och om man lyfter arbetet gemensamt stärks också möjligheten att hantera detta. Rådet är ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och företrädarna för olika myndigheter, kommuner och landsting. Det digitala området utvecklas oerhört snabbt och det gäller att snabbt identifiera vilka utmaningarna är för genomförandet av regeringens satsning på e-förvaltning. Det finns förväntningar hos rådet att gemensamt påverka lagstiftningen, utarbeta standarder och främja en interoperabel offentlig förvaltning. När rådet lägger fram förslag på åtgärder så är det en direktkanal in till regeringen och effektueringsmakten. Jag ser framför mig att rådet bidrar med betydelsefulla insikter och förslag på prioriteringar, vilket är avgörande för att vi ska lyckas nå våra mål om en effektivare, öppnare, enklare offentlig förvaltning.

Du säger att vi måste ”tänka digitalt först” för att skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning. Ser du ingen risk i att digitaliseringen blir ett mål i sig?
– Man måste se det ur flera olika perspektiv. Digitaliseringen är medlet, verktyget och målet. När man tar ner det på operabilitetsnivå inom vården, skolan, livsmedelskedjan, på plankontoret i kommunen, och så vidare, så blir det plötsligt konkret vad digitaliseringen innebär när alla jobbar i samma miljö. Digitaliseringen har lett till snabbhet och transparens men framför allt så har det lett till en känsla av att man gemensamt skapar någonting, och då är inte digitalisering bara ett mål utan också ett verktyg.

Vad ser du som de stora vinsterna med digitaliseringen av den offentliga förvaltningen?
– Som medborgare förväntar vi oss en hög kvalitet på den offentliga verksamheten så att vi kan utföra våra ärenden smidigt, enkelt och effektivt. Alla vet hur arga och frustrerade vi blir när bankappen inte fungerar eller när betaltjänsterna är nere i månadsslutet. Idag är det lika självklart att appen för betaltjänster fungerar som att elektriciteten hemma fungerar. Vi förväntar oss också att myndigheter utför de här uppgifterna så smart och effektivt som möjligt. Jag som statsråd vill att skattemedlen används på bästa möjliga sätt och digital förnyelse innebär att vi kan göra allting smidigare, enklare och effektivare.

Vilka är de stora utmaningarna för att uppnå regeringens mål att 90 procent av alla hushåll och företag ska tillgång till bredband på minst 100 Mb/s senast år 2020?
– Den stora utmaningen är samverkan. Grävkostnaderna står för en mycket stor del av den totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden. Regeringen har därför överlämnat ett förslag till riksdagen som siktar på att sänka kostnaderna för utbyggnad av fast och trådlöst bredband. Det nya lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna genom att skapa möjligheter för samordning.

Rekryteringsbehovet av it-kompetens är stort både inom det privata och offentliga. Hur kan statliga verk och myndigheter bli ännu mer attraktiva som arbetsgivare för experter inom it & data?
– Om man tittar på barometerlistan över de mest attraktiva arbetsgivarna så ser vi flera myndigheter som hamnat på listan. Så vissa myndigheter verkar göra rätt saker för att attrahera it-kompetens. Det höga förändringstrycket på det offentliga i Sverige påverkar all verksamhet. Vi ser också att den snabba tekniska utvecklingen kommer att gå ännu snabbare framöver. Därför är det viktigt att rekrytera personer med hög digital kompetens för att kunna hänga med. För att vi ska nå målen om effektiv innovativ och samverkande förvaltning så måste digitaliseringsfrågorna finnas med ute i verksamheten och lyftas upp på operativ nivå i ledningsgruppen. Vissa har lyckats bra med detta, och då kan man dela med sig av den erfarenheten och kunskapen. Det här rådet som vi har tillsatt blir då en mycket bra erfarenhetsutbytesplats där man kan lyfta upp frågor som bidrar till att man gör sitt jobb ännu bättre och använder skattemedlen ännu mer effektivt, avslutar Mehmet Kaplan.