Snabbrörliga mot den digitala framtiden!

Publicerad 9 februari 2016
Kompetenstillskott i Hornstull. Daniel Andersson (t.v.) tillsammans med några nya medarbetare på IT-avdelningen: Magnus Hörnqvist, Matz Nyström, Pär Malmsborg, Fredrik Lagnetoft, Charlotte Strömbeck, Mattias Öman, Matz Lindgren, Maria Sandberg, Maria Håkansson, Åsa H. Lindholm, Andreas Andersson, Ahmad Mudhar, Loan Trieu Olsson, Anders Hellsten, Louise Fontin.
Kompetenstillskott i Hornstull. Daniel Andersson (t.v.) tillsammans med några nya medarbetare på IT-avdelningen: Magnus Hörnqvist, Matz Nyström, Pär Malmsborg, Fredrik Lagnetoft, Charlotte Strömbeck, Mattias Öman, Matz Lindgren, Maria Sandberg, Maria Håkansson, Åsa H. Lindholm, Andreas Andersson, Ahmad Mudhar, Loan Trieu Olsson, Anders Hellsten, Louise Fontin.

På Pensionsmyndighetens IT förenas samhällsnytta med innovationshöjd och tvärfunktionella team. Här uppmuntras medarbetarna att våga testa nya idéer som kan bidra med kundnytta. Den smidiga organisationen skapar de rätta förutsättningarna.

– Våra tjänster berör stora delar av Sveriges befolkning, de IT-tjänster och den infrastruktur vi utvecklar ger Sveriges pensionssparare och pensionärer tillgång till bättre information och service. Det är därför lätt att se nyttan med våra tjänster, både för samhället och för individen.
Verksamheten präglas av tydligt kundfokus och alla våra medarbetare utgör en viktig del av vårt innovationsarbete, viljan att ständigt utveckla och testa nya tekniska lösningar och tjänster som kan underlätta för pensionärer och pensionssparare, säger Daniel Andersson, enhetschef inom test och utveckling på Pensionsmyndighetens IT-avdelning.

Bästa IT-avdelningen 2020
Pensionsmyndighetens IT befinner sig ett expansivt och händelserikt skede. Den övergripande målsättningen är att bli Sveriges bästa IT-avdelning senast år 2020 och redan förra året anställdes ett femtiotal nya medarbetare. Pensionsmyndighetens IT-avdelning arbetar med allt från drift och utveckling till arkitektur och säkerhet.
– Vår organisationskultur uppmuntrar till engagemang och karakteriseras av att vi välkomnar nya idéer. Vi uppmuntrar våra medarbetare att våga testa nya idéer och därmed även våga misslyckas ibland, säger Daniel Andersson.

Smidig organisation
Verksamheten på Pensionsmyndighetens IT-enhet organiseras till stor del utifrån agilt arbete i tvärfunktionella team. Myndighetens IT-arbete är ett föredöme för såväl företag som andra myndigheter och Daniel Andersson och hans kollegor föreläser regelbundet kring Pensionsmyndighetens arbetssätt.
– Med drygt 250 medarbetare är vi en lagom stor IT-organisation, tillräckligt stor för att kunna erbjuda många spännande karriärmöjligheter, men samtidigt tillräckligt småskaligt för att kunna vara snabbfotade och lyhörda för nya idéer, säger Daniel Andersson.

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera den allmänna pensionen samt att informera om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter.
www.itjobb.pensionsmyndigheten.se
www.itjobb.pensionsmyndigheten.se