Spännande utmaningar i Försvarsmakten

Publicerad 9 februari 2016
Kommendör Peter Haglind, CIO, och försvarsmakts­ingenjör Pierre Anderberg, ansvarig för Försvarsmaktens IT-infrastruktur. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kommendör Peter Haglind, CIO, och försvarsmakts­ingenjör Pierre Anderberg, ansvarig för Försvarsmaktens IT-infrastruktur. Foto: Gonzalo Irigoyen

Med bred verksamhet, ökande cyberhot, omfattande utveckling och nytt affärssystem är Försvarsmaktens rekryteringsbehov inom IT stort. I en organisation som satsar på mångfald och erbjuder breda karriär- och utvecklingsmöjligheter blir det aldrig långtråkigt, garanterar kommendör Peter Haglind, CIO.

– Det som utmärker Försvarsmaktens IT-verksamhet är en mycket stor bredd och variation. Vi har en IT-organisation som täcker allting från sensorer och telekom till IT och ledningsstödsystem. Vi har också bildat ett nytt förband, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, där vi samlat sådan verksamhet. Det är få arbetsplatser som kan erbjuda sina anställda en sådan bredd, framhåller försvarsmaktsingenjör Pierre Anderberg.
Pierre är officer i grunden och efter fyra år i den operativa verksamheten tog han tjänstledigt för att läsa till civilingenjör.
– Ambitionen var att komma tillbaka eftersom jag alltid trivts bra här i Försvarsmakten. Det är en arbetsplats med både intressanta arbetsuppgifter och många utvecklingsmöjligheter, påpekar Pierre som idag är ansvarig för Försvarsmaktens IT-infrastruktur.
Han får medhåll av Lisa Andersson som sedan ett knappt år tillbaka arbetar inom CIO-funktionen vid Lednings- och underrättelseavdelningen på Högkvarteret.
– Försvarsmakten har en väldigt spännande IT-miljö med mycket på gång.

Förstärker affärssystemsidan
Nyligen slutförde Försvarsmakten en av Sveriges största affärssystemimplementationer, Projekt PRIO. Det nya SAP-baserade affärssystemet för ekonomi, HR och logistik ska nu hanteras inom organisationens ordinarie linjeverksamhet.
– Vi har alltid ett rekryteringsbehov, dels för att ersätta den naturliga personalomsättningen men också för att förstärka verksamheten inom specifika områden, förklarar Peter Haglind.
Lisa Andersson arbetar med att bygga upp ett kompetenscenter kring PRIO.
– Det är ett väldigt spännande arbete att vara delaktig i. Vi formar en organisation och ser över processer och rutiner för att säkerställa att systemet fortsätter att förvaltas på ett bra sätt framöver.

Bra stöd från cheferna
Lisa Andersson är dataingenjör i grunden och arbetade civilt som konsult med SAP och systemförvaltningsfrågor innan hon kom till Försvarsmakten för fem år sedan.
– Den största skillnaden är att jag får möjligheten att jobba mer långsiktigt med frågorna. En annan stor fördel är att här har jag möjligheten att arbeta i olika roller. Det har varit värdefullt att se verksamheten från flera olika synvinklar. När jag känt att jag vill göra någonting nytt så har jag alltid haft ett bra stöd från mina chefer, vilket har varit positivt, säger hon.
Peter Haglind bekräftar att Försvarsmakten satsar mycket på personalen. Utbildning och vidareutbildning, inom både IT och den speciella verksamhet som Försvarsmakten verkar inom, är en självklar del av vardagen.

IT-säkerhet i fokus
Ett område där det satsas stort är IT-säkerhet.
– Det har alltid varit ett fokusområde för oss och är mer aktuellt idag än någonsin. Vi lever med en annan hotbild idag och vi utsätts ständigt för olika former av IT-attacker, förklarar Peter Haglind och tillägger:
– Det handlar om en aktiv förvaltning och övervakning, kunniga medarbetare och robusta tekniska system. Våra system ska ju fungera när inga andra system i samhället fungerar.
Försvarsmakten söker därför framför allt medarbetare med någon form av grundläggande akademisk kompetens inom IT. Men även annan akademisk utbildning och erfarenhet kan vara rätt.
– Vi behöver allt från personer med djupa specialistkunskaper till duktiga generalister. Som person ska du vara nyfiken och drivande och en god lagspelare, poängterar Peter Haglind.
Pierre Anderberg lägger även särskild vikt vid personens pålitlighet.
– Vi hanterar känslig information, och därför krävs det särskild medvetenhet och ansvarstagande, påpekar Pierre.

Mångfald ger styrka
I Försvarsmakten ses mångfald som en stor styrka, förklarar Peter Haglind vidare.
– Män och kvinnor med olika bakgrund och ålder stärker vår förmåga. Inom ledningssystem- och IT-området har vi idag en stor andel civila medarbetare och vi arbetar också aktivt med att utveckla mångfalden ytterligare i vår organisation. Det som förenar oss alla är ett gemensamt intresse och en ambition att göra någonting gott för samhället.

Lisa Andersson arbetar inom CIO-funktionen vid Lednings- och underrättelseavdelningen på Högkvarteret. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lisa Andersson arbetar inom CIO-funktionen vid Lednings- och underrättelseavdelningen på Högkvarteret. Foto: Gonzalo Irigoyen
Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser samt stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har även ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Inom IT och data arbetar cirka 1 600 medarbetare.
www.forsvarsmakten.se
www.forsvarsmakten.se