Stora utvecklingsmöjligheter i den kommunala it-världen

Publicerad 9 februari 2016
Text: Måns Widman
Lotta Nordström, it-strateg och CIO på Nacka kommun.
Lotta Nordström, it-strateg och CIO på Nacka kommun.

Personer som börjar arbeta med it på en kommun har stora möjligheter till effektiv kompetensutveckling. It-säkerhet och it-arkitektur är ett par av de områden där behovet av kvalificerade medarbetare kommer att vara störst framöver på många kommuner.

– Jag trivdes mycket bra här från början. Det som är spännande med it i en kommun är att det finns en så stor mängd av olika sorts verksamheter. I den här kommunen är det extra roligt att arbeta med it eftersom det händer så mycket hela tiden, säger Lotta Nordström, it-strateg och CIO på Nacka kommun.
Lotta Nordström var från början grafiker och fotograf. Hon vidareutbildade sig på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Efter det arbetade hon som utvecklare och konsult. Sedan fick hon anställning på Rädda Barnen där hon arbetade som teknisk projektledare och slutligen som it-chef. För snart fem år sedan sökte hon jobbet på Nacka kommun och fick det.
– Det som är mycket utvecklande och tillfredsställande med att arbeta på en kommun är också att man får vara med på hela resan när en ny lösning implementeras. Man får vara med från det att ett problem eller ett behov uppstår, tills att en lösning har tagits fram och implementerats, testats, gått i skarp drift, och tills man får feedback på hur bra lösningen blev.

Många olika möjligheter
En kommun har en mycket spridd flora av verksamhetsområden: plan- och bygglovsverksamhet, markberedskap för bostäder och näringsliv, teknik och service, utbildning, vård och omsorg, näringslivsservice, miljöarbete och mycket mer. Nya medarbetare får därför möjlighet att ta itu med alla möjliga typer av uppgifter, vilket innebär att de kan hitta sina egna särskilda expertområden.
– En viktig del av kommuners it-arbete är naturligtvis att effektivisera och förbättra tjänsteutbudet mot medborgare och företag. Det handlar framför allt om digitala tjänster, men även om automatisering och effektivisering av de interna processerna, vilket i slutändan leder till bättre tjänster.
Lotta Nordström räknar upp några it-områden där behovet av kompetens kommer att vara störst framöver inom landets kommuner, och inom offentlig förvaltning över huvud taget. Ett mycket viktigt område är informations- och it-säkerhet. Ett annat är it-arkitektur. Ett tredje är systemförvaltning. Ett fjärde viktigt område är nätverk.
– Däremot minskar behovet av programmerare och utvecklare, eftersom allt fler kommuner satsar mer och mer på standarder och kapacitetstjänster, säger hon.