Var med och driv den digitala resan på SEB

Publicerad 9 februari 2016
Daniel Björnlund, Information Security Officer och Andreas Berggren som arbetar med Assembler-utveckling på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel Björnlund, Information Security Officer och Andreas Berggren som arbetar med Assembler-utveckling på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Den digitala resan inom bank- och finansbranschen går med hisnande fart och SEB ligger i framkant för kreativa och innovativa lösningar. Att jobba med IT på SEB innebär karriärmöjligheter som är svåra att hitta någon annanstans.

– SEB är en stor, global bank, men att arbeta med IT på SEB är som att vara en del av ett höginnovativt litet start-up-företag. Det är snabbt, kreativt och utmanande, med stort fokus på agila arbetssätt, problemlösning och nytänkande. Samtidigt har man de resurser och den stabilitet som ett företag av SEB:s storlek och ställning ger. Jag tror inte att någon annan arbetsplats kan matcha det, säger Daniel Björnlund, som arbetar som Information Security Officer på SEB sedan ett år tillbaka.
Daniel, som har en examen i datasystemvetenskap från Stockholms universitet, kom till SEB via IT Young Professional Programme, som han rekommenderar varmt. På så sätt fick han möjlighet att både pröva sin nya yrkesroll och gå en rad olika interna utbildningar under sina första sex månader på SEB. Samtidigt skapade han sig en förståelse för hur affär och IT hänger ihop. Som IT-specialist kan man jobba med allt från utveckling, drift och support till ren affärsverksamhet. Daniel visste tidigt att han ville jobba med säkerhet och arbetar idag med riskanalys, lagkrav, kontinuitetsplaner och liknande.
– SEB, liksom alla banker, arbetar mycket med säkerhet och då vi lyder under stränga lagkrav genomsyrar detta allt vi gör. Till syvende och sist handlar det om att skydda kunderna och på SEB finns en omsorg om slutkunden som jag tror är unik. SEB bryr sig verkligen om att lösa även det minsta kundärendet. Mitt arbete är oerhört omväxlande och utmanande och man blir aldrig fullärd, säger han.

Kreativ miljö
Han får medhåll av Andreas Berggren, som arbetar med Assembler-utveckling. Andreas har en bakgrund som webbutvecklare och grafisk designer. Han gjorde sin praktik på SEB efter att ha studerat COBOL-utveckling och slogs direkt av att företagskulturen kombinerar en stark seriositet och professionalism med stor öppenhet för nya idéer och kreativa förslag.
– Chefer och ledning uppmuntrar verkligen nytänkande och tar vara på medarbetarnas kreativitet och vilja att förändra och förbättra. Har man en bra idé så finns alla chanser att kunna utveckla den. Varje medarbetare är betydelsefull och kan påverka och det är därför SEB hela tiden kan leverera nya lösningar i absolut framkant. Det är ett extremt innovativt företagsklimat, för den som vill, framhåller Andreas.
Ett exempel på detta är SEBs regelbundet återkommande Innovation Lab, där medarbetare får chansen att ”pitcha” för egna innovations- och förbättringsidéer.
– De bästa förslagen går vidare och man får sex veckor på sig att kunna realisera sin idé och omsätta den i praktisk tillämpning. Jag sitter med i lite av ett sidospår till detta där vi utvecklar interna appar. Här har jag fått användning av min tidigare karriär som grafisk designer, berättar Andreas.

Kompetensutveckling
SEB utmärker sig också genom de stora möjligheter som finns för internutbildning och kompetensutveckling. Medarbetare stöttas i sin karriärutveckling och det finns en bra rörlighet mellan olika funktioner och inom koncernen. Som IT-specialist finns alla förutsättningar att få pröva olika roller och arbetsuppgifter och att bredda sig som generalist eller att fördjupa sig som specialist.
– Under mina två år här har jag aldrig fått nej då jag ansökt om kurser och utbildningar. Tvärtom har jag hela tiden uppmuntrats. Jag utbildar mig exempelvis nu till Assembler-utvecklare vilket är en sex månaders intern utbildning. Chefer och ledning förstår värdet av att medarbetarna utvecklas och vill göra dem till katalysatorer för innovation. Det finns nästan ingen gräns för den som visar framfötterna, säger Andreas.
Den öppna, uppmuntrande företagskulturen skapar stark laganda och medarbetare som vågar uttrycka sina idéer och utvecklas i sina yrkesroller, menar Andreas och Daniel. Det finns ett engagemang och en omsorg hos såväl arbetskamrater som ledning som gör det lätt att trivas och skapar en bra grogrund för att växa professionellt.
– För IT-specialister är det verkligen en optimal arbetsplats. Det är enormt innovativt och kreativt och varje medarbetare kan göra skillnad. Den som är nyfiken och gillar utmaningar kan knappast hitta bättre karriärmöjligheter än på SEB.

SEB
SEB grundades för 160 år sedan och är idag en av Nordeuropas ledande banker, med ett brett utbud av finansiella tjänster. Banken förvaltar ett arv av entreprenörskap och långsiktigt ansvarstagande. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten och det finns mycket goda karriärmöjligheter för IT-specialister som drivs av engagemang och framåtanda.

För mer information läs på sebgroup.com/career och sök till SEB IT Young Professional Programme senast 21/2.

www.sebgroup.com/itypp
www.sebgroup.com/itypp