Alla måste delta i affärsutvecklingen

Publicerad 7 februari 2017
Text: Håkan Ogelid

Bo Dahlbom, professor i informatik, framhåller nödvändigheten att studera vad som händer på konsumentmarknaden för it-tjänster. ”Snart kommer de på företagsmarknaden”. Foto: Björn Terlegård
Bo Dahlbom, professor i informatik, framhåller nödvändigheten att studera vad som händer på konsumentmarknaden för it-tjänster. ”Snart kommer de på företagsmarknaden”. Foto: Björn Terlegård
För ett ambitiöst it-proffs är det självklart att agera som om man sitter i företagledningen eller arbetar som affärsutvecklare. Det gäller också att hänga med i vad som händer på konsumentmarknaden.

Bo Dahlbom, professor i informatik vid Göteborgs universitet, har följt it-utvecklingen sedan 1985 och är en flitigt anlitad föreläsare om framtidstrender. En av hans käpphästar är att det som tidigare var självklara uppgifter för företagsledning numera involverar allt fler medarbetare.
– En ambitiös it-medarbetare måste agera som affärsutvecklare och följa med i förändringar på marknaden, säger Bo Dahlbom.
Idag ser han kanske den snabbaste teknikutveckling vi upplevt och utvecklingscyklerna blir allt kortare. Det ställer självklart helt nya krav på den som vill orientera rätt och han tar fasta på det som händer på konsumentmarknaden.
– Här ser vi konsumenttjänster av typen Facebook och Google som utvecklar ett enormt brett utbud av tjänster och det är något som är ovanligt, eller inte finns, på företagsmarknaden.

Företagssystem är mer begränsade
Systemen och tjänsterna på företagsmarknaden är etablerade sedan lång tid, är begränsade och svåra att utveckla.
– Förr eller senare kommer till exempel Facebook och Google att utveckla tjänster för företagsmarknaden och det blir en enorm förändring. Etablerade företag kommer att drabbas hårt och en del kommer att slås ut.
Utgångspunkten för tjänsterna han syftar på är också att de har en helt annan syn på konsumenten.
– Förutom att utbudet av tjänster breddas, så är de också så mycket enklare att hantera.
Även om det inte är ett faktum idag, så sker det på område efter område.
– Att vara professionell idag är att vara en bra konsument.

Orientera dig i konsumenttjänster
Med det menar han att ett it-proffs idag måste använda sig av och orientera sig i utbudet av konsumenttjänster, även om de idag inte används av företag.
– Börja med att jämföra vad din internetbank har att erbjuda i jämförelse med nya betaltjänster av typen Paypal. Internetbanken framstår som mycket torftig i sitt tjänste­utbud.
Med tanke på den korta livslängd som många nya webbtjänster kan ha, så kanske det kan upplevas som stressande.
– Men sätt dig in i konsumenttjänsterna som uppstår, tillräckligt mycket för att kunna välja bort de mindre lyckade. Grunden är dock att flödet av tjänster hela tiden ökar. Har du en tioåring i ditt nätverk, så ta tillfället i akt att studera vad han eller hon gör.