Bättre lönsamhet med fler kvinnor i branschen

Publicerad 7 februari 2017
Text: Måns Widman

Myky Tran, student vid Lunds tekniska högskola och vinnare av Womentorpriset 2016.
Myky Tran, student vid Lunds tekniska högskola och vinnare av Womentorpriset 2016.
En ökad jämställdhet i it-branschen leder till bättre lönsamhet. För att uppnå detta behövs det lyftas fram fler kvinnliga förebilder i branschen, och ett mer långsiktigt tänkande i företagen.

Det anser Myky Tran, student vid Lunds tekniska högskola (LTH), som fick Womentorpriset 2016.
– I it-företag där det finns både kvinnor och män har man flera synpunkter på utmaningar och problem, vilket gör det enklare att hitta lösningar, säger hon. Det leder till nöjdare kunder, bättre affärer och bättre lönsamhet för företagen.
Enligt Myky Tran behövs det göras mycket för att branschen ska bli attraktivare för kvinnor. Detta ligger i företagens eget intresse, särskilt med tanke på att kompetensbristen inom it- och telekombranschen i Sverige kommer att växa till 60000 personer år 2020 om det inte görs något, enligt IT&Telekomföretagen.

Satsa på yngre tjejer
– Målet är inte att det ska vara exakt lika många kvinnor och män i företagen. Det viktiga är att bilden av branschen ändras, så att fler unga tjejer känner sig välkomna. Det behövs fler kvinnliga förebilder. Samtidigt måste företagen ta ett större ansvar. De måste göra mer långsiktiga satsningar, framför allt på yngre tjejer.
Myky Tran är 22 år och studerar teknisk fysik vid LTH för tredje året. Vid sidan av studierna arbetar hon inom den ideella föreningen Pink Programming.
– Vi vill bidra till att skapa en mer jämställd it-bransch genom att stödja tjejer som är intresserade av att börja programmera. Under 2017 kommer vi att fortsätta anordna söndagskodningar, workshops och programmeringsläger, och experimentera med nya koncept. Vi har för avsikt att lansera ett nytt initiativ för yngre tjejer som är mellan 13 och 16 år.

Har varit förebild
Enligt prisjuryns motivering har Myky Tran på ideell basis genom en rad aktiviteter både agerat förebild och konkret bidragit till att minska bristen på kvinnor i startup-världen och skapa tillväxtmöjligheter för Pink Programming.
– Jag vill rikta ett stort tack till IT&Telekomföretagen för det fina priset. Att de lyfter fram en ung tjej denna gång tror jag kan bidra till att andra tjejer inser att även de kan göra skillnad och bidra med något som är betydelsefullt.
– Mitt råd till andra kvinnor är att de inte ska vara rädda för att satsa på en karriär inom it-branschen. Du behöver inte känna att du inte kan tillräckligt mycket, för vi lär oss hela tiden. Om du behöver inspiration eller ett kvinnligt nätverk, gå gärna med i Pink Programming eller någon annan liknande förening, säger Myky Tran.

Myky Tran
Myky Tran är 22 år och uppvuxen i Ängelholm. Hon studerar teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola för tredje året. Vid sidan av studierna arbetar hon ideellt i utvecklarorganisationen Pink Programming. Hon är också en av initiativtagarna till mässan Startup Fair.

Branschen börjar ta jämställdhet på allvar

Tuija Kivistö, ordförande i Womentors styrgrupp. Foto: Anna Simonsson
Tuija Kivistö, ordförande i Womentors styrgrupp. Foto: Anna Simonsson
Jämställdhetsarbetet i it- och telekombranschen tas i dag på mycket större allvar av de stora företagens ledningar än för bara några år sedan.

För företagen som deltar i IT&Telekomföretagens ledarskapsprogram Womentor går det tydligt åt rätt håll. Andelen kvinnliga chefer på många av företagen i programmet har årligen ökat påtagligt i flera år.
– Ledningarna i företagen inser att det är mycket viktigt för deras konkurrenskraft att de blir alltmer jämställda, säger Tuija Kivistö, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och ordförande i Womentors styrgrupp.
Syftet med Womentor är att inspirera medlemsföretagen och branschen att öka andelen kvinnliga chefer. Antalet deltagande företag är cirka 30. De utgörs till övervägande del av de största it- och telekombolagen i Sverige.
Under 2016 har Womentor utökat stödet till sina deltagande företag. Bland annat har en vd-träff införts som ska äga rum varje år på den internationella kvinnodagen, den 8 mars. Varje företag har också fått utse en mångfaldsansvarig person som ska stödja ledningsgruppen i dess arbete med att uppnå sina jämställdhetsmål.
– Det har gjorts flera studier på senare tid, både svenska och internationella, som klart visar att företag som är mer jämställda också tenderar att vara mer konkurrenskraftiga och lönsammare än företag som är mindre jämställda, säger Tuija Kivistö.