Presentation

Digitalisering genomsyrar Husqvarna

Publicerad 7 februari 2017

Patrik Karlsson och Girish Agarwal arbetar båda på Husqvarna Digital Business Architecture Team. Foto: Marlin Johansson
Patrik Karlsson och Girish Agarwal arbetar båda på Husqvarna Digital Business Architecture Team. Foto: Marlin Johansson
På Husqvarna Group är digitalisering helt affärskritiskt och påverkar alla delar verksamheten.
– Vi talar om digital arkitektur snarare än IT-arkitektur. Den är agil, dynamisk och i bräschen för förändring.

Det berättar Girish Agarwal och Patrik Karlsson, som båda arbetar på Husqvarna Digital Business Architecture Team, en enhet som tar ett brett, agilt och gränsöverskridande grepp för att etablera en ny, digital plattform för koncernen, med uppkopplade processer, produkter och tjänster.
Girish, som har en MBA i Systems and Marketing och lång erfarenhet av att arbeta med affärsnära IT-arkitektur, kom till Husqvarna Group 2013. Han lockades av möjligheten att få använda hela sin kompetens på ett företag som satsar offensivt på innovativa, digitala lösningar.
– Vi är ett enormt dynamiskt team med bred och djup kompetens. På Husqvarna arbetar vi systematiskt med digitalisering och med att bygga en gemensam arkitektur för olika funktioner. Det är otroligt spännande att få vara en del av den resan, säger han.
Till skillnad mot en traditionell, mer statisk IT-arkitektur bygger den digitala arkitekturen på ett agilt förhållningssätt som stödjer den snabba utvecklingen och de stora förändringar som sker inom området.
– Det är digitaliseringen som driver utvecklingen, hos såväl oss som kunder och slutkunder. Husqvarna vill vara ledande med att hitta lösningar, säger Girish.

Nya affärsmodeller
Kollegan Patrik Karlsson är dataingenjör med lång erfarenhet av mjukvaruutveckling inom en rad olika branscher. 2011 började han på Husqvarna Group som Enterprise Architect. Här fick han chansen att arbeta strategiskt för användning av ny teknologi med ett affärsmässigt fokus.
– Det är en mycket nytänkande företagskultur. Våra kunder efterfrågar smarta lösningar och digitalisering skapar värde genom hela kedjan, säger han.
På Husqvarna handlar de digitala lösningarna i slutändan om att förstå kunder och slutkunder och att skapa affärsmodeller, produkter och tjänster för att möta deras behov och förväntningar. Marknadsinsikt är centralt.
– Vi har ett tydligt användarcentriskt förhållningssätt. Det gäller att se vilka affärsmodeller och behov som utvecklas bland kunderna inom våra olika affärsdivisioner och att ligga steget före. Det är den senaste, mest ”state-of-the-art-teknologin” som används, förklarar han.

Stuprör försvinner
Ett resultat av att arbeta med nya digitala lösningar och system är att gränser mellan olika funktioner suddas ut. Tidigare stuprör ersätts av agila, gränsöverskridande team och ett utpräglat helhetstänkande, vilket ställer stora krav på medarbetare.
– En utmaning är att hitta kompetens som både har erfarenhet, förmåga att samarbeta över gränser och ett agilt tänkande. Detta är ett nytt sätt att arbeta. Vi befinner oss i ett paradigmskifte och Husqvarna ligger i frontlinjen, säger Girish.
För IT-specialister med starkt eget driv och vilja att arbeta innovativt och kreativt finns därför många spännande karriärmöjligheter på Husqvarna Group. Företaget, som grundades 1689, har genom århundrandena legat i framkant. Idag är Husqvarna ett globalt företag och uppdelat i fyra affärsdivisioner: Husqvarna, som tillverkar skogs- och trädgårdsprodukter, Gardena för bevattningsutrustning, Consumer Brands, som omfattar välkända varumärken inom skogs- och trädgårdsprodukter samt Construction, som tillverkar maskiner och verktyg till byggnads- och stenindustrin. Alla har ledande positioner inom sina respektive segment.
– Det ligger i företagets DNA att vara innovativt och att förändras med nya tiders krav. Detta har alltid varit utmärkande för Husqvarna, säger Girish och Patrik.
– Idag är det digitaliseringen som är en av de största drivkrafterna på Husqvarna. Detta skapar helt nya möjligheter inför framtiden och som IT-specialist får man verkligen vara med och göra skillnad.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har över 13 000 medarbetare i 40 länder.
www.husqvarnagroup.com

www.husqvarnagroup.com