Internet of Things får allt större betydelse

Publicerad 7 februari 2017
Text: Måns Widman

Charlotte Åberg, projektledare på Management Events.
Charlotte Åberg, projektledare på Management Events.
De tre viktigaste prioriteringarna för it-beslutsfattare i dag är data analytics, större kundfokus och it-säkerhet. Blickar man framåt blir Internet of Things allt viktigare.

Det är några av slutsatserna i ”Visionary IT Perspectives on the Modern IT Organization”, en rapport som Management Events har tagit fram inför årets upplaga av eventet 600Minutes Executive IT. Rapporten baseras på intervjuer med mer än 1100 beslutsfattare inom it på de största företagen och organisationerna i Europa och Sydostasien.
– Den pågående digitaliseringen innebär att företag behöver omvandla sin it-funktion för att kunna tillgodose de nya kraven från affärsverksamheten. Just nu är data analytics, större kundfokus och it-säkerhet de tre viktigaste prioriteringarna för it-beslutsfattare, säger Charlotte Åberg, projektledare på Management Events.

Värdefulla insikter
40 procent av it-beslutsfattarna uppger att analytics är ett av de viktigaste teknikområdena, en ökning från 38 procent året innan.
– De snabbt expanderande datavolymerna blir allt viktigare för beslutsfattare. Än så länge är det inte så många företag som kan förvandla dem till värdefulla insikter. Det är därför som analytics har hamnat längst upp på beslutsfattarnas agenda.
Största ökningen inom it-investeringar är området ”Kundupplevelse, marknadsföring och försäljning” som gått från 14 procent till 22 procent. Det visar att det blir allt viktigare för fler branscher att sätta kunden i fokus.

Tekniktrender om tre år
När det gäller tekniktrender om tre år toppas listan av Internet of Things, IoT. 36 procent av it-beslutsfattarna förväntar sig att IoT då kommer ha en betydelsefull inverkan på företagets affärer, jämfört med 26 procent som anser att IoT har det i dag.
Vid sidan av IoT har it-beslutsfattarna identifierat ytterligare fem teknikområden som de förväntar sig kommer att ha betydande affärsinverkan i framtiden: mjukvarurobotar, wearable technologies, avancerad tillverkning, augmented reality och 3D-utskrifter.
Totalt förutser 44 procent av it-beslutsfattarna en ökning av it-budgeten. Den blir störst inom detaljhandeln.
– Molnlösningar tar en allt större del av it-budgeterna. Hybridmoln är fortfarande den dominerande molnmodellen i företagen, säger Charlotte Åberg.

IT-budget (Branschförutsägelser)
600minutes_graf_1
Teknologiska prioriteringar – Företags ökande fokus på olika it-teknologier
600minutes_graf_2
Teknologitrender nu och om tre år
600minutes_graf_3
Fakta: 600Minutes Executive IT
Eventet 600Minutes Executive IT är ett årligt arrangemang för it-beslutsfattare på Sveriges största företag inom olika branscher. Det äger rum den 29 mars 2017 på Stockholm Waterfront i Stockholm. Deltagarna kan lyssna på föredrag, utbyta tankar med kolleger och träffa leverantörer av it-lösningar.