It breddas när digitaliseringen tar nästa steg

Publicerad 7 februari 2017
Text: Peter Johansson

Mats Lilienberg, CIO för Länsstyrelsernas gemensamma it-avdelning.
Mats Lilienberg, CIO för Länsstyrelsernas gemensamma it-avdelning.
När digitaliseringen riktar sin strålkastare mot verksamheten, växer ett nytt slags it-avdelning fram. ”It och verksamhetsutveckling smälter ihop”, säger Mats Lilienberg, CIO för Länsstyrelsernas gemensamma it-avdelning.

Mats Lilienberg är en av de första utexaminerade högskoleingenjörerna i Sverige. Från examinerad mikrodatakonstruktör vid Linköpings tekniska högskola och en försäljningsutbildning från IBM har hans karriär vandrat från försäljningsingenjör, folkhögskolelärare, driftchef och it-chef på Västtrafik till hans nuvarande tjänst: CIO för Länsstyrelsernas gemensamma it-avdelning.
– Jag sökte jobbet och fick det, säger Mats Lilienberg och får det att låta enkelt.

Utvecklas eller avvecklas
Bakom hans framgångar ligger dock hårt arbete. Och en öppen inställning till det livslånga lärandet. Idag drar han nytta av både de pedagogiska egenskaper han utvecklade som lärare och försäljningfärdigheterna från tiden på IBM och som försäljningsingenjör.
– Att kompetensutveckla sig kontinuerligt är viktigt, för att utveckling är viktigt. Om du inte utvecklas finns risken att du avvecklas när allt annat omkring dig hela tiden utvecklas.

Digitaliseringen skiftar fokus
Hittills har digitaliseringen fokuserat på processer och it-styrning och utvecklingen har varit kundorienterad. Det är på väg att förändras. Nu står verksamheten i blickfånget och får allt mer inflytande i utvecklingen.
– Det blir fokus på verksamhetsmodellen, ledarskap som förstår den nya verkligheten samt att verksamheten och it jobbar tillsammans med verksamhetsutveckling. It och verksamhetsutveckling smälter ihop, berättar Mats Lilienberg.
Det gör att den traditionella it-avdelningen breddas och bli mer verksamhetsnära. I Mats Lilienbergs organisation jobbar de redan mer med utveckling och har rekryterat nya kompetenser, bland annat arkitekter.
– Det krävs en kombination av bredare kompetens samtidigt som den tekniska spjutspetskunskapen måste vässas.