It driver revolution i industrin

Publicerad 7 februari 2017
Text: Cristina Leifland

Foto: Atlas Copco
Foto: Atlas Copco
Den fjärde industriella revolutionen är här – driven av den snabba utvecklingen inom it och digitalisering. Processer, produkter och tjänster blir uppkopplade och it skapar värde genom hela kedjan.

Jonas Lundgren, Business Manager Software på Atlas Copco.
Jonas Lundgren, Business Manager Software på Atlas Copco.
De senaste decennierna har sett en makalös utveckling av it inom tillverkningsindustrin. Från att ha varit en underordnad supportfunktion är it nu helt integrerat och verksamhetskritiskt. Processer och produkter digitaliseras och hela kedjan, från utveckling och tillverkning till slutkund och service binds samman genom smarta, digitaliserade lösningar.
Jonas Lundgren, Business Manager Software på Atlas Copco, är civilingenjör inom it och mekatronik. Under sina snart 16 år på Atlas Copco har han sett en snabb omvandling, både på det egna företaget och hos kunderna. I början av millenniet handlade digitalisering mycket om passiv lagring av data. Idag används data för att aktivt optimera och effektivisera produktionsprocesser och produkter. Nästa steg är system som aktivt kommunicerar avvikelser och föreslår åtgärder.
– Mjukvaran utgör en stor och ökande del av produkternas värde idag. Det betyder att behovet av it-kompetens ökar – en tredjedel av alla utvecklingsresurser på vårt huvudkontor i Nacka går till mjukvaruutveckling. It-kompetens behövs i alla led genom hela värdekedjan, säger han.
– Inte minst ser vi hur servicedelen blir allt viktigare, med datadrivna tjänster som integrerade delar av vårt erbjudande. Kunderna vill ha helhetslösningar och betalar för värde, inte enskilda produkter. Detta gäller i synnerhet kunder med avancerad produktion. Kundföretagen blir ofta alltmer ”lean” i sina processer och saknar många gånger egen kompetens.

Arbeta innovativt
Jonas Lundgren framhåller att den svenska tillverkningsindustrin vilar på starka fundament, med framgångsrika och anrika företag som ofta har såväl resurser som långsiktighet och uthållighet för att driva utvecklingen inom digitalisering och it.
– It är en absolut förutsättning för att den svenska industrin ska vara konkurrenskraftig och det är enormt viktigt att vi arbetar innovativt. Vi måste kunna leverera de bästa och smartaste produkterna och tjänsterna för att konkurrera på en global marknad. Idag är det definitivt så att många av de mest spännande it-jobben finns just inom industrin.
Han får medhåll av Ulf Axelsson, Director Digital Business Architecture på Husqvarna Group, en avdelning med fokus på att på ett agilt sätt utveckla nya digitala processer, produkter och tjänster.
– Vi befinner oss i ett väldigt spännande skede inom industrin, med snabba, innovativa förändringar som ger smarta processer och produkter. Inte minst den agila utvecklingen är en stark drivkraft. Alla produkter blir uppkopplade och nya tjänster skapas för att möta nya behov och förväntningar, säger Ulf Axelsson, som har en Masterexamen i Enterprise Architecture & Strategy.
– Det handlar också om att skapa unika, individualiserade erbjudanden utifrån dataanalys, så kallad big data. Utvecklingen av smarta produkter och tjänster innebär ett väldigt produktnära och kundnära sätt att arbeta inom it och det krävs ingående förståelse av marknaden.

Ulf Axelsson, Director Digital Business Architecture på Husqvarna Group.
Ulf Axelsson, Director Digital Business Architecture på Husqvarna Group.
Återta terräng
Ulf Axelsson betonar vikten av att svensk industri inte förlorar mark i denna snabba omställning. Flera länder, exempelvis Tyskland och Kina, är mycket proaktiva och ligger långt fram i utvecklingen.
– Sverige har tyvärr halkat efter och nu gäller det för industrin som helhet att återta terräng. Idag ser vi att stora delar av den svenska industrin satsar mycket på digitalisering, vilket är glädjande.
Både Ulf Axelsson och Jonas Lundgren framhåller att industrin ännu bara står i början av detta skifte och att man därför har ett stort behov av innovativa och kreativa talanger inom it. Karriärmöjligheter finns inom alla it-områden, bland annat it-arkitektur, system- och mjukvaruutveckling samt marknadsföring och försäljning.
Personliga egenskaper som starkt driv, vilja att förändra och god kommunikationsförmåga kombinerat med gedigna kunskaper inom it och digitalisering kan öppna många dörrar.