Presentation

Jordbruksverket: Med fokus på systemutveckling

Publicerad 7 februari 2017

Markus Milerup, chef för it-arkitekturenheten och Malin Wilsson, chef för utvecklingsenheten för utbetalningsfunktionen. Foto: Tommy Hvitfeldt
Markus Milerup, chef för it-arkitekturenheten och Malin Wilsson, chef för utvecklingsenheten för utbetalningsfunktionen. Foto: Tommy Hvitfeldt
Med modern teknik, infrastruktur och support erbjuder Jordbruksverket en utvecklarmiljö i framkant – en förutsättning när systemen de utvecklar ska hålla högsta kvalitet.

100 anställda och 70 konsulter arbetar tätt tillsammans på Jordbruksverkets fem it-enheter på huvudkontoret i Jönköping – infrastruktur, support, arkitektur och utvecklingsenheterna för utbetalningsfunktionen samt för främjande, förvaltning, service och kontroll.
Myndigheten satsar mycket på utvecklingen av egna system som ska underlätta internt såväl som för myndighetens slutanvändare, lantbrukarna. För att systemen ska hålla så hög kvalitet som möjligt krävs modern teknik, en god infrastruktur och bra support. Jordbruksverkets it-avdelning har förmånen att ha allt det.
– Vi har en ny teknisk plattform och är långt framme vad gäller teknologi och verktyg. Vi utvecklar i Java och använder javascript och Angular som utvecklingsspråk. Något många blir positivt överraskade av när de börjar hos oss, säger Malin Wilsson, chef för utvecklingsenheten för utbetalningsfunktionen.
Just nu fokuserar utvecklingen på ett administrativt system som hanterar stöd till lantbrukare. Vid slutet av 2017 ska de vara klara.
– Det är vår största utmaning. Och vi behöver bli fler för att klara av det, framförallt javautvecklare och arkitekter, säger Malin Wilsson.

Populärt traineeprogram
Rekryteringen pågår dels på arbetsmarknaden och dels genom myndighetens traineeprogram. Här examineras sex elever varje år. I höst startar fjärde omgången.
– Traineerna är mycket nöjda. De får en gedigen utbildning och möjlighet att jobba inom olika spår inom systemutvecklingen, och ihop med andra erfarna javautvecklare, säger Markus Milerup, chef för it-arkitekturenheten.
All utbildning drivs internt och praktiken sker inom Jordbruksverket. Det ger traineerna en inblick i myndighetens kärnverksamhet som annars är svår att få. När de väl börjar sin anställning på it-avdelningen, vet de vad som krävs av dem.

Agilt arbetssätt
– Vi jobbar väldigt agilt på it-avdelningen, ofta med Kanban och Scrum, och alltid i team. Det är viktigt att varje team är självstyrande och att alla kan vara med och påverka både sina uppgifter och teamets framsteg, säger Markus Milerup
Malin Wilsson fortsätter:
– Vi vill vara en arbetsplats där man kan utmanas och utvecklas, genom att kunna påverka sin arbetssituation och hur vi arbetar tillsammans. Att känna arbetsglädje på arbetet är viktigt för alla.

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. De arbetar för ett livskraftigt jordbruk som kan lägga grunden för en levande och attraktiv landsbygd samt bidra till ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur.

Vallgatan 8
551 82 Jönköping
Tel: 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se