Kompetensförsörjningen halkar efter utvecklingen

Publicerad 7 februari 2017
Text: Peter Johansson

Jan Gulliksen, professor och dekan vid KTH samt ordförande för Digitaliseringskommissionen. Foto: Christer Gummeson
Jan Gulliksen, professor och dekan vid KTH samt ordförande för Digitaliseringskommissionen. Foto: Christer Gummeson
Jobben inom it blir fler och behovet av nya kompetenser växer ständigt fram. Glada dagar på arbetsmarknaden alltså. Men desto tuffare för kompetensförsörjningen, enligt en ny rapport från Digitaliseringskommissionen.

”Den högre utbildningens roll i en digital tid” är en temarapport (2016:4) från Digitaliseringskommissionen skriven kommissionens ordförande Jan Gulliksen, professor och dekan vid KTH. I den konstaterar han att kompetensförsörjningen har svårt att hänga med i arbetsmarknadens föränderliga klimat. Utvecklingstakten och automatiseringen av arbetsuppgifter gör det svårt att förutse vilka kompetenser som kommer att efterfrågas i framtiden.
– Idag behövs inte bara tekniker och programmerare för att arbeta med it-utveckling. Det kan behövas journalistisk kompetens, humanister eller kunnande inom design och formgivning. Med andra ord en annan sorts expertis än den som idag lärs ut på programmeringsutbildningarna, säger Jan Gulliksen.

Systemet hänger inte med
Med dagens förutsättningar har utbildningsväsendet svårt att tillgodose de nya behoven, menar rapporten. Bland annat missar de statliga anslagen marknadens efterfrågan. Näringslivets delaktighet i utvecklingen av utbildningarna kan också bli bättre. Dessutom är studiemedelssystemet, som är anpassat för endast en längre utbildning under livet, ett hinder för vidareutbildning.
– Vi kommer förmodligen inte att kunna ha samma karriär under hela vårt arbetsliv utan kommer att behöva återigen gå en högre utbildning för att få den kompetens och kunskap som behövs för att hantera framtidens utmaningar, säger Jan Gulliksen.

Ett positivt problem
Den föränderliga marknaden har alltså gjort det livslånga lärandet viktigare än någonsin och utbildningsväsendet såväl som arbetsgivare och arbetstagare har skäl att anpassa sig. Men detta är trots allt ett positivt problem, menar Jan Gulliksen. Det råder knappast brist på arbetstillfällen idag och för den som vill ha en framgångsrik karriär i framtiden är it såklart ett område att satsa på.
– Vi har inte tillräckligt med personer för att fylla de jobb som finns inom it-området. Och det gäller i större delen av världen. Jag har ännu inte hört något land som har hävdat att man har överskott på it-kompetens.