Kostnadsjakt driver molntillväxt

Publicerad 7 februari 2017
Text: Håkan Ogelid

Hans Werner, vd på analys­företaget Radar Group, pekar på tre trender.
Hans Werner, vd på analys­företaget Radar Group, pekar på tre trender.
Sverige är numera ett av de länder som har högst molnpenetration och tillväxten är god. Andra trender är Internet of Things, IoT, och digitalisering. Det visar en rapport från Radar Group.

Sverige tillhörde länge länderna där molntjänster hade en ganska svag ställning, men efter finanskrisen 2008–2009 har det svängt.
– Då inleddes en kostnadsjakt, inte minst på it, som har gjort att Sverige idag har en bra molnpenetration, säger Hans Werner, som är vd på analysföretaget Radar Group.
I en färsk rapport från företaget framgår att tillväxten på molntjänster ligger på drygt 30 procent och inget tyder på någon radikal avmattning. Förra året var den totala molnmarknaden i Sverige värd drygt 16 miljarder kronor.

Första siffran på molnbesparingar
Radar Group har också för första gången kunnat få fram en siffra på besparingarna som går att göra genom molntjänster. Det sker genom ett index som Radar Group kallar Cloud maturity index och det visar att molntjänster ger en genomsnittlig besparing på it-kostnader med 35 procent om året.
En avsevärd besparing alltså och orsakerna står att finna i stordriftsfördelar. Hans Werner uppskattar att en enskild it-avdelning kanske på egen hand förmår att skapa effektivitetsvinster på runt fem procent.
– En it-avdelning kan bara konkurrera med sig själv. När det gäller molntjänster så är det en industri som kanske har 1 000 kunder och det ger ju självfallet helt andra möjligheter till kostnadsreduktion.

Nu industrialiseras it
Radar Group kallar framväxten av molntjänster för industrialisering av it, det vill säga att utvecklingen har alla ingredienser som kännetecknar industrialiseringen i stort, till exempel standardisering, enhetlighet och stordrift.
– Inget kan idag konkurrera med molnet. Det gäller till exempel outsourcing.
Dessutom är prissättningen från de stora leverantörerna, som Amazon och Microsoft, helt transparent.
– En sådan transparens har vi inte sett tidigare och ställer så klart helt nya krav på leverantörerna. En fråga är till exempel vilka kompetenser en leverantör ska komma med för att motivera en förändring av prissättningen.
Utvecklingen av molntjänster kastar om hela ekosystemet när det gäller it.
– Och det har inte riktigt landat hos alla leverantörer.
En sak som kanske förvånar är att segmentet hostade privata molntjänster svarar för nästan hälften av det totala värdet av molntjänster.
– Det beror på att vi har bakat in investeringar i molntjänster från de traditionella outsourcingleverantörerna i detta segment.

IoT är värt 40 miljarder kronor
Nästa stora trend är Internet of Things, IoT, eller sakernas internet, som det ibland kallas på svenska. Här ligger den årliga tillväxten på knappt 20 procent och inte heller här finns några tecken på avmattning av tillväxten.
Det totala värdet av IoT i Sverige var förra året drygt 40 miljarder kronor. En hög siffra som kanske förvånar, men Hans Werner förklarar den med alla sensorer som används av konsumenter utan att de är medvetna om det.
– Vi använder massor av sensorer. En smartphone använder omkring 16 olika sensorer och en modern bil har kanske 600 sensorer uppkopplade mot internet igång. Vi omger oss av en sensordriven ekonomi idag.
En intressant följd av IoT är att det skapar en helt ny marknad för hårdvara, vilket är något som länge ansågs vara passé och utan tillväxtmöjligheter. Enligt Radar Group var värdet på den här marknaden i Sverige förra året drygt 7 miljarder kronor.
– Intressant här är att värdet av denna hårdvarumarknad idag är en tredjedel av den totala hårdvarumarknadens.
Det här leder i sin tur till att traditionella tekniska konsultbolag, typ Sweco, ÅF och Prevas, nu är på väg in på it-marknaden.
– När ett industriföretag idag bygger en ny produktionskedja, så drivs det som ett IoT-projekt och det blir något självklart för teknikkonsulter.

Digitaliseringen värd 19 miljarder
Den tredje trenden är föga förvånande digitaliseringen. Totalt investerar verksamheter och it totalt 190 miljarder kronor om året på it.
– Av dessa 190 miljarder investeras var tionde krona, det vill säga 19 miljarder, på digitalisering.
Om man dessutom tar med allt som läggs på innovationer, så investeras cirka en tredjedel av de totala it-investeringarna på digitalisering.
– Om det inte redan är det så borde digitaliseringen vara en styrelsefråga av rang, säger Hans Werner.

Årlig tillväxt för molntjänster på den svenska marknaden i procent
trender_graf_1
Årlig tillväxt för Internet of Things i procent, efter segment
trender_graf_2
Marknadsvärde för molntjänster år 2016 i miljoner SEK, per typ
trender_graf_3
Marknadsvärde för Internet of Things år 2016 i miljoner SEK, efter segment
trender_graf_4
Årlig tillväxt för den digitala transformationen i procent
trender_graf_5
Marknadsvärde för den digitala transformationen i miljoner SEK
trender_graf_6