Presentation

Många karriärvägar inom försvarslogistik

Publicerad 7 februari 2017

Lennart Klingenstierna, projektledare för undervattenssystem.
Lennart Klingenstierna, projektledare för undervattenssystem.
När Lennart Klingenstierna började sin anställning på FMV möttes han av ett spännande och omväxlande arbete med många utvecklingsmöjligheter. Efter åtta år med olika utmanande arbetsuppgifter som bidrar till ett tryggare Sverige är intresset fortfarande på topp.

– Arbetet är väldigt varierande så jag tröttnar aldrig. Du sitter inte vid din dator hela tiden utan får även komma ut på fältet och vara med hands-on där det händer, säger Lennart Klingenstierna, projektledare för undervattensystem.
Efter civilingenjörsexamen arbetade Lennart på Ericsson och därefter på Saab innan han fick anställning på FMV. Här har han haft en rad olika arbetsuppdrag kring ubåtar, ubåtsräddningsfarkoster, undervattenssensorer och strids- och eldledningssystem som omfattar allt från navigationssystem och torpedsystem till radar och sonar.
– I Sverige ligger vi i framkant inom undervattenssystem. För att hålla ubåtarna fortsatt världsledande görs kontinuerliga systemmodifieringar, berättar Lennart.

Kontinuerligt rekryteringsbehov
En anställning på FMV ger många utvecklingsmöjligheter, konstaterar Lennart Klingenstierna.
– Du får mycket eget ansvar och har goda möjligheter att kompetensutvecklas. Möjligheten att utvecklas och prova på nya roller i nya intressanta projekt är en av anledningarna till att många väljer att stanna på FMV.
FMV har ett kontinuerligt behov av ingenjörer inom maskin, elektronik, fartygskonstruktion, akustik, sensorer, signalbehandling, IT och data.
– Vi programmerar inte, men vi kravställer och har teknisk kompetens kring produkterna vi kravställer. Sedan behöver vi god förståelse i konstruktion av IT-system, hur IT-system samverkar med varandra och verifiering av IT-system, berättar Lennart.

Framtidens undervattenssystem
Undervattensystem fortsätter vara ett högaktuellt teknikområde även i framtiden, med flera omfattande utvecklingsprojekt, berättar Lennart vidare.
En ny typ av ubåt, med arbetsnamnet A26, är under utveckling av Saab Kockums för första leverans 2022. FMV har också tecknat avtal med Saab om fortsatt utveckling av Ny Lätt Torped och vidmakthållandet av sonarsystem Hydra.
– Arbetet är väldigt varierat, med allt från väldigt tekniska detaljer till planering av stora tester och övningar för att verifiera tekniska lösningar både vad gäller framtida utveckling och vid modi­fieringar av befintliga system, avslutar Lennart Klingenstierna.

Försvarets materielverk
FMV, Försvarets materielverk, är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. FMV levererar försvarslogistik till Försvarsmakten genom samarbete med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. Verksamheten bedrivs på ett 40-tal orter över hela Sverige och sysselsätter cirka 3 400 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm där också FMV:s ledning finns.

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm
Tel 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se
www.fmv.se