Presentation

Molnet och BigData – vardag för Gunnar

Publicerad 7 februari 2017

Gunnar Hellenius, chef för FRA:s tekniska avdelning.
Gunnar Hellenius, chef för FRA:s tekniska avdelning.
Gunnar Hellenius, 51, är chef för FRA:s tekniska avdelning. Här samsas det nya med det gamla inom teknik, och det gäller att hitta rätt teknik för rätt underrättelseområde.

Vad ser du för allmänna trender inom teknik?
– Det finns ett par tydliga trender på stark frammarsch. De jag direkt tänker på är Molnet, Internet of Things, Machine Learning och nya teknologier som Block Chain.

Hur påverkar utvecklingen ditt uppdrag på FRA?
– Den utmaning vi kommer att leva med under en lång tid är att vi ska kunna hela spannet, från traditionell radio som används i något avlägset område där Försvarsmakten har en insats, till kommunikation på internet där aktörerna på olika sätt försöker gömma sig. Dessutom ska systemen driftas och förvaltas. En stabil och effektiv drift är ett måste i vår verksamhet.
Det är komplext men vår uppgift är att stödja verksamheten med rätt teknik. Det är inte alltid den nyaste tekniken som är intressant utan det ska vara rätt teknik utifrån de utländska underrättelsemålen.
Men det är klart att djupt kunnande i det digitala nätet idag är en förutsättning för att klara vårt uppdrag och utvecklingen drivs av det som händer på internet.

Är det möjligt att hänga med i all teknik?
– Självklart inte. Mitt uppdrag handlar om att hitta bästa mixen över tid. Vår utmaning är den stora bredden som vi ska behärska med begränsade resurser.

Vilka egenskaper är viktiga hos en utvecklare?
– Intresse för verksamheten förstås, man ska ha ett driv att hjälpa till. Det är bra om man har stor bredd i botten och sedan en specialkompetens på ett programmeringsspråk som till exempel Java/C++ eller på Big Data-lösningar.
Du ska våga utmana dig själv och ha uthålligheten. Du måste också ha tillit till andra – du kommer inte att klara det själv och du måste ha alternativa planer om något går fel. Det är ett spännande jobb om man är intresserad av teknik!

FRA
FRA är en civil myndighet med huvudkontor på Lovön, strax utanför Stockholm.
FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare, som Regeringskansliet, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk säkerhets- och utrikespolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

FRA
Box 301
161 26 Bromma
Tel: 08-471 46 00
E-post: fra@fra.se
www.fra.se

www.fra.se