Offentlig samverkan för större medborgarnytta

Publicerad 7 februari 2017
Text: Peter Johansson

Pär Rasmusson, CIO på Kronofogdemyndigheten.
Pär Rasmusson, CIO på Kronofogdemyndigheten.
Digitaliseringen ger de offentliga myndigheterna nya utmaningar i form av tillgänglighet och service. Den ger dem också alla möjligheter att införliva dessa krav.

Via en möbelhandel på Gotland, en dataingenjörsutbildning på KTH i Visby, programchef och it-strateg på Skatteverket samt it-chef för Riksantikvarieämbetet är Pär Rasmusson idag CIO på Kronofogdemyndigheten. Han har drivit myndighetens it-avdelning, bestående av 230 medarbetare och konsulter, sedan 2011.
Hos de flesta myndigheter är slutanvändaren medborgaren. Det är en användare som blir allt tryggare i digitala miljöer och som förväntar sig mer och mer av de tjänster den använder.
– Kraven och förväntningarna från våra uppdragsgivare och medborgarna är givetvis stora, säger Pär Rasmusson.

Samverkan för större nytta
En del av hans uppdrag är att vara aktiv i eSamverkansprogrammet, eSam, ett självständigt komplement till regeringens e-delegation och som drivs gemensamt av myndigheter och Sveriges kommuner och landsting. eSams uppdrag är, något förenklat, att införliva medborgarnas förväntningar på digital tillgänglighet.
– Vi tar vidare det som e-delegationen gjorde, vilket har gett oss massor av bra vägledningar och riktlinjer. Vårt uppdrag nu är att ta fram sammansatta tjänster som ger medborgarna högre värde och högre nytta än vad varje myndighet själv kan göra, förklarar Pär Rasmusson.
Ett exempel är hanteringen av konkursinformation. Beslutet om en konkurs tas av tingsrätten och informationen om den ägs av domstolsverket. Eftersom det är kronofogdemyndighetens uppgift att granska konkursförvaltare och hur hanteringen av enskilda konkurser sköts, behöver informationen hanteras mellan de bägge myndigheterna.
– Mycket av arbetet inom eSam handlar om att se till juridik, integritetsfrågor och såklart säkerhetsfrågor.

En statlig arbetsmarknad
Myndigheternas samverkan öppnar för en gemensam statlig arbetsmarknad, menar Pär Rasmusson. För it-avdelningarna innebär det ett nytt sätt att arbeta.
– Informationsdelningen med andra myndigheter växer såklart. Och det kommer att bli spännande för alla som jobbar offentligt att få ihop informationsflödena så att det ger större nytta för medborgarna. Sedan tror jag att vi kommer att jobba närmare andra offentliga aktörer och ta fram tjänster åt andra än bara oss själva eller våra användare.