Ökande och mer komplexa hot

Publicerad 7 februari 2017
Text: Cristina Leifland

Generalmajor Fredrik Robertsson, CIO Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Generalmajor Fredrik Robertsson, CIO Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Säkerheten är en av de viktigaste frågorna på Försvarsmaktens nyblivne CIO Fredrik Robertssons bord.
– Idag ökar hoten och blir alltmer komplexa. Cybersäkerhet är ett av de hetaste områdena, nu och i framtiden, säger han.

För generalmajor Fredrik Robertsson, som tillhör Försvarsmaktens högsta ledning och som har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom det militära, innebär det nya uppdraget lite av att en cirkel sluts. De första tio åren av sin hittills 30-åriga karriär arbetade han med just lednings- och it-frågor.
– Den grundläggande tekniken och terminologin är densamma. Men väldigt mycket har ändrats under åren som gått. Det är mycket mer komplext idag och vi brottas med nya frågeställningar, säger han.
En avgörande skillnad är att it tidigare var mer av en renodlat teknisk fråga. Nu är it i högsta grad integrerat i verksamheten på alla plan.
– Ta exempelvis vapensystemen. Idag är en stor del av stridskrafterna kopplade till olika it- och kommunikationslösningar och dessa måste vara väldigt robusta och säkra. Annars är avancerade, dyra vapen inte mycket värda. Framöver kommer vi säkert också att se att it-baserade system för exempelvis logganalys tar över alltmer. Den digitaliseringsvåg som sköljer över snart sagt alla samhällssektorer påverkar även Försvarsmakten, säger Fredrik Robertsson.
– Men när det gäller effektivisering av verksamheten med hjälp av it tror jag inte att detta kommer att ske i riktigt samma grad som i en del andra sektorer. Det sker en mer successiv effektivisering, inte att it snabbt tar över jobb som idag utförs av människor, som vi har sett på vissa andra håll.

Digitalisering ökar sårbarhet
Cybersäkerhet är ett brännande aktuellt ämne och ett av de mest centrala för Fredrik Robertsson. Frågan har uppmärksammats stort på senare tid, inte minst i samband med det amerikanska presidentvalet. Att samma typ av hot och attacker riktas mot Sverige råder inget tvivel om.
– Det är heller ingen tvekan om att hoten ökar i omfattning. Informationsrelaterade händelser inträffar varje dag och spänner över allt från amatörhackers och pojkstreck till sofistikerade intrång och attacker utförda av högt kvalificerade aktörer. Den intensiva digitaliseringen i samhället och fenomen som outsourcing och molntjänster ökar sårbarheten, framhåller han.
Hoten består både av stöld och försök till stöld av information och av spridning av falsk information. Båda formerna är ytterst ett hot mot rikets säkerhet och det öppna, demokratiska samhället.
– Det pågår ett informationskrig och det blir allt svårare att avgöra vad som är sant och vad som är falskt. När desinformationen från otaliga nättroll tränger ut i etablerade medier finns en uppenbar risk att det påverkar den allmänna opinionen och i förlängningen hela samhällsutvecklingen.

God beredskap
Försvarsmakten har ett starkt fokus på säkerhetsfrågan och ligger långt fram kunskapsmässigt när det gäller cybersäkerhet. Fredrik Robertsson menar att det finns en god beredskap för att förebygga och upptäcka hot av olika slag.
– Men det är ett oerhört komplext område och det är ofta väldigt svårt att bevisa vem som har gjort vad. Det är också viktigt att komma ihåg att hoten riktas löpande mot alla olika sektorer i samhället. Kommuner, landsting och privata företag har alla behov av robusta säkerhetssystem och egen rådighet för att skydda sig.
På Försvarsmakten arbetar några av Sveriges främsta experter inom it-säkerhet. Tillsammans driver de utvecklingen av it-skydd och skapar lösningar som hela samhället har glädje av. De avancerade säkerhetslösningarna som utarbetas där sipprar ner till andra sektorer och skapar på så sätt ett säkrare samhälle överlag.
Det sker också ett nära samarbete med exempelvis FRA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarshögskolan, Försvarets materielverk och Säpo, berättar Fredrik Robertsson.
– Också inom EU finns många samarbeten när det gäller informationssäkerhet inom försvaret. Ett forum för utbyte är European Defence Agency. Detta är en fråga som är prioriterad och av största vikt för alla våra samhällen.