Presentation

Polismyndighetens it-avdelning – samhällsnyttigt och utmanande

Publicerad 7 februari 2017

Sanna Östmark, tf sektionschef för utredningssystem och Margona Åhman, gruppchef för underrättelsesystem på Polismyndighetens it-avdelning. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sanna Östmark, tf sektionschef för utredningssystem och Margona Åhman, gruppchef för underrättelsesystem på Polismyndighetens it-avdelning. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Polismyndighetens it-avdelning bidrar drygt 700 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta it-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige. Polismyndighetens it-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.

Allt it-arbete inom Polisen har en nära koppling till polisverksamheten, vilket gör att de snabbt ser nyttan med det de gör. It-utveckling är dessutom högt prioriterat i den nya polismyndighet som etablerades 2015.
– De grupper jag ansvarar för fokuserar på nyutveckling och förvaltning av polisens utredningssystem, ett it-system som tillhör kärnverksamheten och används av drygt 20 000 poliser runtom i landet. Jag arbetade tidigare med it-utveckling i hotellbranschen och i livsmedelsbranschen, men jag valde att söka mig till Polismyndigheten eftersom jag ville arbeta i ett mer meningsfullt sammanhang där jag verkligen kan bidra med samhällsnytta. En stark drivkraft för mig är att it kan göra stor skillnad genom att effektivisera och på olika sätt underlätta polisernas arbete, säger Sanna Östmark, tf sektionschef för utredningssystem på Polismyndighetens it-avdelning.

Verksamhetskritiska it-system
Att arbeta på Polismyndighetens it-avdelning innebär ett stort medarbetarinflytande över såväl sin egen som organisationens utveckling. Arbetet är relativt fritt och eftersom it-avdelningen är stor kan de även erbjuda många olika karriärmöjligheter.
It-avdelningen arbetar med uppdrag för hela Polismyndigheten. De satsar mycket på utvecklingsarbete i egen regi, här arbetar bland annat kravanalytiker, utvecklare, testare och tekniska produktspecialister samt uppdragsledare, som leder de uppdrag it-avdelningen har för polisverksamheten runtom i landet. För närvarande befinner sig hela it-avdelning mitt i en spännande förändringsfas. På sektionen för utredningssystem integreras exempelvis två system till ett.
– Jag har arbetat på Polismyndigheten i tre år. Jag hade tidigare arbetat med it i bland annat läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och som konsult. Det som främst lockade mig till Polismyndigheten var möjligheten att vara delaktig i det förändringsarbete som för närvarande pågår på it-avdelningen. Jag drivs av att arbeta med och bidra till förändringsarbete, säger Margona Åhman, gruppchef för underrättelsesystem på Polismyndighetens it-avdelning.

Integrerad drift och utveckling
Polisens underrättelsesystem används för att samla in och analysera information som kan bidra till att förebygga brott.
– Underrättelseverksamhetens it-stöd består för närvarande av flera olika fristående system. Vi arbetar för att skapa systemlösningar som i framtiden ska integreras till ett sammanhängande systemstöd som effektiviserar polisverksamheten. Målet är att kontinuerligt bidra till ett förbättrat flöde för användarna, säger Margona Åhman.
Polismyndighetens it-avdelning arbetar med DevOps, vilket innebär att utveckling och drift arbetar integrerat samt att verksamhetsgrenarna inom it samverkar för att få till smidiga leveranser. Eftersom Polismyndigheten har högt ställda säkerhetsbehov är även it-säkerhetsaspekter inkluderade i DevOps.
– Vi har ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsgrenar, vilket även innebär att samtliga medarbetare inom it kan överblicka it-utvecklingsplanen för polisens samtliga verksamhetsområden. Det förekommer mycket integration mellan våra system och det är vanligt att flera team samverkar kring en leverans, säger Margona Åhman.
En viktig egenskap på Polismyndighetens it-avdelning är en vilja att ständigt vidareutveckla, förbättra och förvalta it-system som polisverksamheten verkligen har nytta av. Samtliga medarbetare erbjuds varje år att vara med i olika delar av polisverksamhetens arbete för att kunna skaffa sig en bild av hur verksamhetens it-behov ser ut. Allt utvecklingsarbete sker dessutom i systematisk samverkan med representanter från Polismyndighetens olika verksamheter och regioner.
– Vi har tillämpat ett agilt arbetssätt i tre års tid. Det innebär bland annat att vi bryter ner uppdragsleveranserna i mindre beståndsdelar samt att vi tar in feedback från verksamheten löpande under arbetets gång. Många har en bild av att it-verksamhet på en myndighet är stelbent och byråkratisk, men våra team löser sina uppgifter på ett självständigt sätt och arbetar snabbrörligt och flexibelt, mycket tack vare vårt agila arbetssätt, säger Sanna Östmark.

Polismyndighetens it-avdelning
Polismyndighetens it-avdelning har drygt 700 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
polisen.se/Aktuellt/Lediga-jobb/

polisen.se/Aktuellt/Lediga-jobb/