Presentation

Spännande utmaningar i Försvarsmakten

Publicerad 7 februari 2017

Jerry Eriksson, chef för Systemförvaltningsenheten på förbandet FMTIS. Foto: Johan Marklund
Jerry Eriksson, chef för Systemförvaltningsenheten på förbandet FMTIS. Foto: Johan Marklund
Med bred verksamhet, ökande cyberhot, omfattande utveckling och nytt affärssystem är Försvarsmaktens rekryteringsbehov inom IT stort. I en organisation som satsar på mångfald och erbjuder breda karriär- och utvecklingsmöjligheter blir det aldrig långtråkigt.

– Försvarsmaktens IT-verksamhet har en mycket stor bredd och variation. IT-organisationen täcker allting från sensorer och telekom till IT och ledningsstödssystem. Vi har också bildat ett nytt förband i januari förra året, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, där vi samlat sådan verksamhet, säger Jerry Eriksson, chef för Systemförvaltningsenheten på förbandet FMTIS.

Förstärker affärssystemsidan
Nyligen slutförde Försvarsmakten en av Sveriges största affärssystemimplementationer, Projekt PRIO. Det nya SAP-baserade affärssystemet för ekonomi, HR och logistik ska nu hanteras inom organisationens ordinarie linjeverksamhet. På Försvarsmakten finns alltid ett rekryteringsbehov, dels för att ersätta den naturliga personalomsättningen men också för att förstärka verksamheten inom specifika områden. Försvarsmakten arbetar hårt med att bygga upp ett kompetenscenter kring PRIO. Det är ett väldigt spännande arbete att vara delaktig i och se över processer och rutiner för att säkerställa att systemet fortsätter att förvaltas och utvecklas på ett bra sätt framöver.

Systemen måste alltid fungera
Försvarsmakten satsar mycket på personalen. Utbildning och vidareutbildning, inom både IT och den speciella verksamhet som Försvarsmakten verkar inom, är en självklar del av vardagen. Ett område där det satsas stort är IT-säkerhet. Det har alltid varit ett fokusområde för Försvarsmakten och är mer aktuellt än någonsin.
Vi lever med en annan hotbild idag och vi utsätts ständigt för olika former av IT-attacker. Det behövs en aktiv förvaltning och övervakning, kunniga medarbetare och robusta tekniska system. Försvarsmaktens system ska ju fungera när inga andra system i samhället fungerar.
Försvarsmakten söker därför framför allt medarbetare med någon form av grundläggande akademisk kompetens inom IT. Men även annan akademisk utbildning och erfarenhet kan vara rätt.
Behovet gäller allt från personer med djupa specialistkunskaper till duktiga generalister samt chefer på olika nivåer. Som person ska du vara nyfiken och drivande och en god lagspelare. Försvarsmakten lägger även vikt vid personens pålitlighet, inte minst eftersom de hanterar känslig information. Därför krävs det särskild medvetenhet och ansvarstagande personal.

Mångfald ger styrka
I Försvarsmakten ses mångfald som en stor styrka. Män och kvinnor med olika bakgrund och ålder stärker vår förmåga. Inom ledningssystem- och IT-området har vi idag en stor andel civila medarbetare och vi arbetar också aktivt med att utveckla mångfalden ytterligare i vår organisation. Det som förenar oss alla är ett gemensamt intresse och en ambition att göra någonting gott för samhället.
– IT har en central roll i Försvarsmaktens samlade verksamhet, vilket innebär att den som arbetar i Försvarsmaktens IT-verksamheter verkligen bidrar med samhällsnytta och bidrar till att förstärka vårt gemensamma försvar. Stora delar av vår IT-verksamhet befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant. Vi kan dessutom erbjuda många olika karriärvägar inom alltifrån IT-arkitektur till specialistroller och olika chefsroller, säger Jerry Eriksson.
Systemförvaltningsenheten kan erbjuda såväl seniora som juniora IT-akademiker intressanta utmaningar. På Systemförvaltningsenheten förvaltar ett stort antal system som berör alltifrån HR till ekonomi och logistik. I enheten ingår även stödfunktioner för ledning, styrning och uppföljning av enhetens verksamhet samt administrativt stöd.

Återvände till Försvarsmakten
Jerry Eriksson arbetade som officer i många år innan han sa upp sig från Försvarsmakten för att studera systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Jerry Eriksson tillträdde som chef på Systemförvaltningsenheten 2013. Han tvekade inte att tacka ja eftersom möjligheten att göra skillnad och bidra till hela försvarsorganisationen med hjälp av IT lockade honom.
– Flera som tidigare arbetat hos oss väljer faktiskt att återvända efter ett par år. Det beror förmodligen bland annat på att vi är en organisation som ständigt utvecklas rent tekniskt samt att vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö med ett mycket gott ledarskap, säger Jerry Eriksson.

Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Uppdraget är att vara ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser och stödja samhället vid större kriser. Myndigheten har ett omfattande internationellt arbete och skickar styrkor till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen.
www.forsvarsmakten.se

www.forsvarsmakten.se