Presentation

Teknik i framkant på Skandia

Publicerad 7 februari 2017

Robin Merell, Lasse Beckman och Fredrik Karlsson hos Skandia. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Merell, Lasse Beckman och Fredrik Karlsson hos Skandia. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bank- och försäkringsbranschen digitaliseras snabbt och Skandia ligger i den absoluta framkanten. Här finns spännande karriärmöjligheter för IT-experter som vill vara med att skapa morgondagens lösningar i en kreativ och innovativ miljö.

– På Skandia finns en väldigt uppmuntrande kultur och stor lyhördhet för medarbetarnas önskemål och intressen. Man kan fördjupa sig inom ett område eller pröva olika uppgifter och testa nya idéer. Det är väldigt bra stämning, berättar Robin Merell, som först kom till Skandia som konsult och som nu är anställd och arbetar med att utveckla betalningslösningar.
Han får medhåll av kollegan Lasse Beckman, som är ett bra exempel på hur den som vill kan få testa sina vingar inom olika ansvarsområden. Lasse kom till Skandia för sju år sedan efter att vänner som jobbade på företaget rekommenderat honom att söka och började som utvecklare. Idag är han teknisk leveransansvarig, men han har även hunnit arbeta som bland annat teamledare och mjukvaruarkitekt.
– En stor fördel med Skandia är att företaget verkligen går i bräschen för nya lösningar inom bank och försäkring. Vi vill vara först med egen teknik för de bästa lösningarna och det lyckas vi ofta med. Det handlar både om säkerhetsfunktioner, anpassning till regelverk och nya, innovativa tjänster. Det kommer nya produkter hela tiden och det är en väldigt kreativ och nytänkande arbetsplats, säger han.

Höga krav
Fredrik Karlsson, som också lockades till Skandia av vänner, arbetar som mjukvaruarkitekt på inloggning och säkerhet. Han framhåller att branschen som helhet präglas av stark konkurrens och att det därför gäller att vara snabbfotad när det gäller den senaste tekniken.
– Eftersom Skandia samverkar med kunderna till stor del genom den digitala plattformen ställer det särskilt höga krav på oss att utveckla tjänster och processer som verkligen fungerar och är användarvänliga och säkra. IT är helt kritiskt och en integrerad del av verksamheten, säger han.
Arbetsklimatet på Skandia präglas av starka team, platt organisation och närhet till cheferna. IT-avdelningen har omkring 330 medarbetare som servar såväl bank- som försäkringsverksamheten. Medarbetarna uppmuntras att ta del av olika former av kompetensutveckling och vidareutbildning.
– Man har verkligen alla möjligheter att utvecklas professionellt. Det finns en budget för utbildning som alla som vill får del av och varje månad sker en avstämning om vilka mål och förväntningar som medarbetarna har, berättar Robin.

Samhällsengagemang
Skandia, som grundades 1855, är ett av Sveriges ledande bolag inom bank och försäkring. Under alla år har företaget arbetat med en pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Bland annat rankades Skandia bland de topp 20 företagen i världen av tidningen Fortune när det gäller att leda utvecklingen mot en bättre värld, där Skandia premieras för sitt förebyggande hälsoarbete bland kunderna.
– Också gentemot medarbetarna finns detta tänket, exempelvis vad gäller friskvård. Chefer och ledning är måna om att personalen ska ha balans mellan arbete och fritid och må bra fysiskt och psykiskt. Företaget har många aktiva föreningar som personalen kan engagera sig i och det finns flera olika träningsmöjligheter här i huset, säger Lasse.
En annan stark drivkraft hos Skandia är samhällsansvaret eller corporate social responsibility, CSR. Skandia driver sedan länge arbete för att motverka ohälsa och bidrar aktivt till forskning av olika slag. Företaget har också startat stiftelsen Idéer för livet, som tar tillvara goda idéer om att motverka utanförskap och ohälsa.
– Vi får avsätta arbetstid för att engagera oss i olika projekt, vilket är väldigt kul, berättar Fredrik.
Skandia kan erbjuda många karriärmöjligheter inom IT och söker olika typer av kompetens, framhåller Robin, Lasse och Fredrik.
– Det viktiga är att ha en egen drivkraft, social kompetens och att verkligen gilla ny teknik och att ligga i framkant. Har man det så finns alla förutsättningar att trivas här.

Skandia
Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Företagets grundpelare är att arbeta transparent, långsiktigt och hållbart. Inom IT finns många spännande karriärvägar för personer som vill arbeta kreativt och innovativt. Företagskulturen präglas av nytänkande, tillit och snabba beslut. Medarbetarna har dessutom många förmåner och möjlighet att engagera sig i olika samhällsprojekt.
www.skandia.se

www.skandia.se