Presentation

Transportstyrelsen reser mot morgondagen

Publicerad 7 februari 2017

David Heed, it-säkerhetsarkitekt, Sofie Larsson, kravanalytiker och Rickard Öh, lösningsarkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson
David Heed, it-säkerhetsarkitekt, Sofie Larsson, kravanalytiker och Rickard Öh, lösningsarkitekt på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson
Transportstyrelsen och dess it-infrastruktur är under omvandling och modernisering. Man kan nästan se det som en resa från 1970-talet mot framtiden.

Transportstyrelsens tekniska plattform hanterar stora mängder data genom vägtrafikregistret som bland annat innehåller 10 miljoner fordon och nästan 7 miljoner körkort.
– Med hjälp av våra system kan man veta vem som äger ett visst fordon eller vem som har, eller inte har, körkort, berättar Rickard Öh som är lösningsarkitekt på Transportstyrelsen.
Han arbetar i Örebro liksom de flesta av myndighetens drygt 260 it-medarbetare gör. Nyligen gjordes en stor laginsats där målet var att framtidssäkra vägtrafikregistret och alla dess uppgifter. Det som i praktiken gjordes var en datamigrering där alla 3,7 miljoner kodrader skulle migreras från en stordator med anor från 1970-talet till en nya teknisk plattform. Parallellt överfördes driften till en extern leverantör.

Bättre förutsättningar
Med en ny och helt modern plattform är förutsättningarna att lösa morgondagens utmaningar bättre. Något som också är Rickards uppgift till vardags. Just nu djupdyker han i möjligheten att införa en molnplattform för att till viss del kunna kontrollera driften.
Han beskriver det som att både rusta sig för myndighetens påbörjade digitaliseringsresa och att bli så bra som möjligt på att leverera värde till kund, både internt och externt, det vill säga till medborgare och näringsliv.
– Det gäller allt från förändrade arbetssätt till att införa ny teknik.
Den som går in på Transportstyrelsens webbplats finner en ansenlig mängd e-tjänster. Till de populäraste hör att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på fordon eller att ansöka om körkortstillstånd.
Den som fortfarande har minnen av hur det var att ställa av ett fordon för så där tio år sedan, blir glatt överraskad av hur oändligt mycket enklare det är idag.
– Människor förväntar sig den här enkelheten och snabbheten som våra e-tjänster har idag, säger Rickard Öh.

Utveckling kräver innovation
Förväntningar förändras i takt med att förutsättningarna i samhället förändras – inte minst inom it-området. Det gör att Transportstyrelsen och dess e-tjänster också måste hänga med. Med den nya it-infrastrukturen kommer Transportstyrelsen att snabbare kunna utveckla nya e-tjänster, som dessutom har både bättre och enklare funktionalitet.
En viktig komponent i utvecklingen är kravhanteringen. Sofie Larsson är kravanalytiker vid myndigheten och hennes jobb är att samla upp och formulera krav både från externa intressenter och från verksamheten.
– För mig innebär det att kravställandet blir iterativt. Kraven går att ändra och det gäller att ta det viktigaste först, säger Sofie Larsson.

Innovationsspåret – vårt sätt att utmana oss
Utvecklingen är också formaliserad i något som internt kallas Innovationsspåret där it och verksamhet samarbetar:
– Det är ett samarbete mellan systemutvecklare, arkitekter och verksamhetsutvecklare, säger Rickard Öh.
Ett resultat av innovationsspåret är den nya e-tjänsten Hamnkartan, där båtägare kan få reda på statusen på toa­tömningen i olika fritidshamnar. Den tjänsten togs fram på två månader från ax till limpa. Den bygger på att de enskilda båtägarna rapporterar in hur det står till i de olika hamnarna.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndigheten utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar Transportstyrelsen regler och följer upp att de efterlevs. Arbetet utgår ifrån helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i kontakten med omvärlden. Myndigheten finns på 14 orter i landet och har idag cirka 1870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Tel vxl: 0771-503 503
www.transportstyrelsen.se

www.transportstyrelsen.se