Presentation

Utveckla morgondagens flygplatser på Swedavia

Publicerad 7 februari 2017

Karin Norén, IT Business Partner, Mats Berglind, Innovation Manager och Eva Vestin, CIO. Foto: Johan Marklund
Karin Norén, IT Business Partner, Mats Berglind, Innovation Manager och Eva Vestin, CIO. Foto: Johan Marklund
Svenska flygplatser sätter rekord i antalet passagerare och förväntas fortsätta att växa mycket kraftigt. Det ställer stora krav på effektivisering och innovation, och digitalisering är en nyckel. Välkommen till Swedavia, som erbjuder några av landets mest spännande IT-jobb.

Närmare 40 miljoner passagerare reste till eller från någon av Swedavias tio flygplatser under 2016, vilket är en ökning med nära två miljoner jämfört med 2015. Bedömningen är att antalet resenärer kommer att fortsätta att öka. Swedavias flygplatser förändras kontinuerligt för att klara framtidens behov och effektiva och kreativa IT-lösningar är ett av de viktigaste verktygen.
– Digitalisering är i fokus när vi utvecklar våra flygplatser. Vi har många utmaningar framför oss och ny teknologi står för en stor del av lösningarna. Det sker en ständig produkt- och tjänsteutveckling i vår verksamhet och vårt bidrag är att hjälpa till att experimentera, testa och implementera nya kreativa digitala idéer. Svenskt flyg befinner sig i ett väldigt spännande skede, säger Mats Berglind, Innovation Manager på Swedavia IT.

Bred verksamhet
Swedavia erbjuder ett brett utbud av karriärmöjligheter. Företaget äger och driver tio flygplatser varav Stockholm Arlanda Airport är den största. Där investeras minst 15 miljarder kronor fram till 2040, varav drygt 10 miljarder ska investeras under de närmaste sex åren. Arlanda utvecklas alltmer till ett nav i Europa och det byggs bland annat nya pirer samtidigt som flygplatsen förbereder för att kunna införa US Preclearance för inresekontroll av USA-resenärer. Om riksdagen ger sitt formella godkännnade kan anläggningen invigas under 2019 och Arlanda blir då den andra flygplatsen i Europa att erbjuda US Preclearance. Utöver dessa två stora satsningar investeras nu i en mängd ny infrastruktur och nya tjänster utvecklas kontinuerligt för att möta morgondagens behov och resenärernas förväntningar på en modern flygplats.
Förutom flygverksamheten driver Swedavia även kommersiell verksamhet och fastighetsutveckling, båda delarna vid flygplatserna. Det gäller handel och andra tjänster samt fastigheter, som hotell och konferensanläggningar. Också inom dessa områden sker stora satsningar.
– Vi inom IT-avdelningen täcker alla dessa områden och arbetar både med lösningar för dagens behov och med kreativa, långsiktiga lösningar för hur det ska se ut i framtiden. Det är ett arbete med stor variation, både i fråga om behoven på varje flygplats och när det gäller skillnader mellan flygplatserna. Behoven ser exempelvis helt annorlunda ut på Kiruna eller Ronneby flygplats jämfört med Arlanda eller Landvetter, säger CIO Eva Vestin.

Innovation
IT och digitalisering inom Swedavia är snabbrörligt och präglas av ett starkt nytänkande. Bland annat har konceptet Funktionsfabriken skapats för att testa nya idéer och att sedan kunna omsätta de bästa idéerna i praktiken. Det kan gälla exempelvis att ”tagga” rullstolar för att alltid ha koll på deras position, att ersätta boardingkort med olika former av biometrik som exempelvis venscanning och att mäta flödet vid säkerhetskontrollen för att kunna dirigera passagerare till den snabbaste kön.
– Det är en ständig utveckling av olika koncept för att göra processer effektiva och framför allt för att göra upplevelsen så positiv som möjligt för våra kunder och resenärer. Det handlar om att skapa system som är robusta, säkra, anpassade till nya regelverk och hållbara, berättar, Karin Norén, IT Business Partner, och tillägger:
– Hållbarheten är oerhört viktig där vi inom miljöområdet bland annat har högsta klimatcertifiering (enligt ACA) på samtliga Swedavias 10 flygplatser.
En annan stor utmaning och spännande arbetsuppgift för Swedavias IT-specialister är det stora projekt som nu pågår med att byta ut systemet som styr den operativa verksamheten på samtliga flygplatser under 2017–18.
Alla typer av IT-expertis behövs – projektledare, testledare, kravanalytiker, BI-utvecklare och IT-arkitekter för att nämna några.
– På Swedavia är vår devis ”Värdskap i världsklass”, oavsett vilken funktion man jobbar inom, berättar Eva, Karin och Mats.
– Detta är en otroligt dynamisk och snabbrörlig arbetsplats och spännande miljö. Hängivna personer med starkt driv och nytänkande, som gillar att jobba innovativt och i team har alla möjligheter till en rolig karriär.

Swedavia
Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Säkerhet, kundfokus och hållbarhet är grundbultar, liksom engagerade medarbetare, mångfald och en god arbetsmiljö. IT-enheten är helt verksamhetskritisk och erbjuder många karriärmöjligheter för personer som vill vara med och utveckla morgondagens flygplats. Inom IT arbetar cirka 140 personer, varav ungefär hälften är konsulter. Större delen av verksamheten är förlagd till Arlanda.
www.swedavia.se

www.swedavia.se