E-hälsoutvecklingen attraherar it-akademiker

Publicerad 7 februari 2018
Text: Annika Wihlborg

Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen. Foto: Peter Wahlström
Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen. Foto: Peter Wahlström
75 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att arbeta med e-hälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför miljardinvesteringar i digital teknik och många vill vara en del av förändringsresan.

Det främsta skälet till att så många it-akademiker kan tänka sig att arbeta med digitalisering i hälso- och sjukvården är förmodligen att det är en sektor som nu och under de kommande åren investerar mycket på digitaliseringsområdet. Den växande och åldrande befolkningen är utmaningar som ökar behovet av effektiva digitaliseringslösningar som hjälper hälso- och sjukvården att klara av sitt uppdrag även i framtiden, säger Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen.
Hälso- och sjukvården är fast bestämd att accelerera digitaliseringsutvecklingen. Flera av landets största regioner kommer därför att investera mångmiljardbelopp i nya it-lösningar under de kommande åren.

Många vill påverka samhället
– Ett skäl till att det här är en intressant bransch för många it-akademiker är nog att många vill påverka och göra skillnad i samhället genom sitt arbete. Hälso- och sjukvården är en sektor som berör alla människor. Samtidigt pågår en debatt kring vårdens behov av modernisering med hjälp av teknik, vilket nog många it-akademiker har uppmärksammat. Regeringens målsättning att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter kan också ha bidragit till det stora intresset, säger Göran Ejbyfeldt.

Förändringsledare efterfrågas
I hälso- och sjukvården finns bland annat möjligheter för den som vill utveckla AI-lösningar och BI-lösningar som presenterar information på ett strukturerat sätt och fungerar som beslutsstöd för sjukvårdspersonalen. Den intressanta teknikutvecklingen äger inte bara rum i sjukhusmiljö. Även hemsjukvården och primärvården kommer att vara viktiga fokusområden framöver. Digital teknik som effektiviserar och stärker patientsäkerheten i samband med sjukvård i hemmet är ett spännande område med många utmaningar.
– Nyckelkompetenser i framtidens hälso- och sjukvård är förändringsledare och projektledare som både kan ny teknik och har en gedigen förändringskompetens. Den stora utmaningen är att implementera den nya tekniken ute i verksamheten. Ett intresse för att förstå och sätta sig in i hur den komplexa hälso- och sjukvården fungerar är en förutsättning för att vara med och utveckla framtidens digitala hälso- och sjukvårdslösningar, säger Göran Ejbyfeldt.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med e-hälsoutveckling/digitalisering inom hälso- och sjukvården?