FRA, Försvaret och Polisen populäraste it-arbetsgivarna

Publicerad 7 februari 2018
Text: Annika Wihlborg

Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
FRA, Försvarsmakten och Polisen är de statliga it-arbetsgivare som de flesta har ett positivt intryck av. Undersökningen visar också att 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet.

Ett av de främsta skälen till att så många it-akademiker kan tänka sig att jobba statligt är nog att många myndigheter har tagit stora kliv framåt vad gäller digitalisering på senare år. Det finns mycket spännande ny teknik att arbeta med men många akademiker generellt sett anser nog också att det erbjuds mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter i den offentliga sektorn än i den privata. Det faktum att myndigheter är trygga och stabila arbetsgivare kan också bidra till populariteten, säger Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Andra faktorer som gör statliga arbetsgivare attraktiva för många it-akademiker är, enligt Anna Günther-Hanssen, att de erbjuder bra villkor när det gäller semesterersättning, föräldraledighet och pensionsavsättningar.

Bidra till trygghet
– Det allra starkaste argumentet till att vilja jobba statligt är ändå möjligheten att på ett konkret sätt bidra med samhällsnytta med hjälp av it. Jag upplever att många it-akademiker vill känna att de gör skillnad och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Att Polisen, FRA och Försvarsmakten rankas högst kan bero på att vi lever i ett oroligt samhällsklimat där viljan att bidra till trygghet och en positiv samhällsutveckling är stor, säger Anna Günther-Hanssen.
Att stora myndigheter som Trafikverket, Polisen och Försäkringskassan rankas bland de fem mest attraktiva myndigheterna kan bero på att stora myndigheter har större it-avdelningar än mindre statliga arbetsgivare och därmed också kan erbjuda fler karriär­vägar. Polisen och Försäkringskassan är också två exempel på myndigheter som genomfört stora it-satsningar på senare år.
– Möjligheterna att effektivisera myndigheternas arbete med hjälp av modern it-teknik är ofta mycket stora. Det kan också bidra till att just myndigheter är intressanta arbetsgivare för många it-akademiker, säger Anna Günther-Hanssen.

Meningsfullt och samhällsnytta
– Inom staten är målen ofta långsiktiga och arbetsuppgifterna är uppenbart meningsfulla och utgår från samhällsnytta. Det är lockande för många, säger Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
– Jag tror att många förväntar sig att statliga it-verksamheter erbjuder arbetsplatser med kollegor med hög teknisk kompetens. Omvärldsförändringarna tror jag också gör att allt fler vill bidra till det öppna samhället, dess trygghet och integritet. Förutom det meningsfulla i arbetet erbjuder vi också tekniskt spännande miljöer. Men jag vill understryka att sådana insatser kan man göra på myndigheter som kommer långt ner på rankningen också, säger Charlotte Lindgren.

Uppslutning kring myndigheter
– Behoven av våra tjänster för ett demokratiskt och tryggt samhälle manifesteras ju tyvärr ofta dessa dagar. Uppslutningen kring våra myndigheter är just nu stor både bland medborgarna och i politiken. Det märks särskilt inom cyberområdet där just våra myndigheter har ett tydligt uppdrag att bygga upp ett svenskt cyberförsvar, avslutar Charlotte Lindgren.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av, som it-arbetsgivare? Ange gärna flera.

Om Undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 26–30 januari 2018. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.