Starkt ökat intresse för cybersäkerhet och AI

Publicerad 7 februari 2018
Text: Måns Widman

Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Satsningarna på cybersäkerhet samt artificiell intelligens och robotik har ökat kraftigt inom de största företagen i Sverige. Det visar en rapport från Management Events.

Rapporten, ”Investment and Project Profiles”, har tagits fram inför årets upplaga av eventet 600Minutes Executive IT. Den ger en översikt av hur investeringar och projekt fördelar sig på olika it-områden på Sveriges största företag inom olika branscher. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 256 beslutsfattare.
– Undersökningen visar att satsningarna på cybersäkerhet har ökat i mycket hög grad. Cyberhoten har kommit upp till ytan på ett helt annat än tidigare, inte minst efter detta turbulenta år med många cybersäkerhetsskandaler där fler stora företag har blivit drabbade, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.
Cyberhoten har ökat i samband med att företagen flyttat ut sina it-system till molnet. Inom cybersäkerhet är säkerhet i molnet det mest prioriterade området.

AI och robotik
En annan tydlig trend är det kraftigt ökande intresset för artificiell intelligens (AI) och robotik. I en liknande undersökning som Management Events gjorde ett år tidigare fanns området inte med bland de som prioriterades då.
– Nästan alla deltagare i undersökningen ser AI som ett område som starkt ökar i betydelse. Antingen har företagen redan startat AI-projekt eller så planerar de att göra det, säger Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
I den undersökning som gjordes ett år tidigare var analytics det mest prioriterade it-området. Nu har det fallit en bit på listan.
– Det beror på att områden som cybersäkerhet och AI har seglat fram som mycket prioriterade, säger Emmy Andersson. Men det pågår lika mycket aktiviteter inom analytics som tidigare.
Digitala affärer är liksom tidigare ett högprioriterat område. Högst upp på listan kommer it management, ett mycket övergripande område. Det kan exempelvis gälla hårdvara, mjukvara, data och nätverk.
När det gäller andra trender var det många av deltagarna som talade om de nya yrkesroller som växer fram.
– Det hänger samman med den starkt ökande digitaliseringen och att it i allt högre grad utgör kärnan i nya affärsstrategier, säger Victor Carls.

Mest prioriterade områden inom it:

Cybersäkerhet:


1 Molnsäkerhet
2 Cybersäkerhetsstrategi
3 Datasäkerhet och dataintegritet
4 Anställdas medvetenhet
5 Identitets- och behörighetshantering
6 Säkerhetsanalys
7 Efterlevnadskontroll
8 Mobil säkerhet
9 Säkerhetsrevision
10 Upptäckt och förebyggande av intrång
11 Katastrofåterhämtning
12 Nätverkssäkerhet
Artificiell intelligens och robotik:


1 AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2 Maskininlärning
3 Robotic Process Automation (RPA)
4 Virtuella assistenter och robotar
5 Algoritmer
6 Servicerobotar
7 Datorseende
8 Självkörande fordon
9 Naturlig språkbehandling
600Minutes Executive IT
Eventet 600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag. Förra året växte det till att bli Nordens största it-forum. Det äger rum den 14 mars 2018 på Stockholm Waterfront i Stockholm. Deltagarna kan lyssna på föredrag, utbyta tankar med kolleger och träffa leverantörer av it-lösningar.