Vi står inför ett paradigmskifte

Publicerad 7 februari 2018
Text: Paola Langdal

Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen
Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen
Efter flera år som verksamhetsutveckling- och it-chef på ICA hoppade Filippa Jennersjö på utmaningen att utveckla digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. Med erfarenhet från både näringslivet och offentlig sektor kan hon se fler olikheter, men också likhheter.

När Filippa Jennersjö avslutade sina studier inom teknisk fysik och företagsekonomi var siktet inställt på näringslivet. Efter 5 år som it-konsult tog hon anställning på ICA där hon stannade i 13 år.
̶ Det passade mig väldigt bra att arbeta för ett företag där it är strategiskt viktigt för affären, med stora volymer och snabba cykler, säger hon.

It-avdelningen integreras i verksamheten
När Arbetsförmedlingen kontaktade henne för jobbet som CIO trodde hon först att man ringt fel. Men under intervjuerna gick hon igång på idén att jobbet skulle tjäna till ett högre syfte, där hon kunde göra skillnad. Filippa Jarrensjö sticker dock inte under stol med att det är en utmaning att utveckla en så stor och utskälld myndighet som Arbetsförmedlingen. Dessutom med bristfällig kommunikation mellan verksamheten och it-avdelningen.
̶ Det vi ser är ett paradigmskifte där it-avdelningen inte längre är leverantör av tjänster, utan integrerade i hela verksamheten och driver utvecklingen framåt. För att lyckas krävs kompetensutveckling och god kommunikation, säger hon och berättar att det finns både olikheter men också likheter mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

Kulturella skillnader
̶ Själva it-transformationen och utmaningarna är förvånansvärt lika varandra. Den stora skillnaden är den kulturella delen. I näringslivet är man ivrig att testa nya tekniker, medan myndigheter kräver flera utredningar innan. Det är en utmaning då utvecklingen går i rasande tempo, fortsätter hon.
Målet med digitaliseringen av Arbetsförmedlingen är att göra myndigheten så tillgänglig som möjligt för användarna med bättre matchning på arbetsmarknaden.
̶ Fördelen med ökad tillgänglighet är att medborgarna får större möjlighet att själva påverka sin process. Genom nya tekniker kan den sökande få bättre riktade insatser efter kompetens, säger hon och tillägger att säkerhetstänket inom myndigheter är en extra dimension.
̶ Det vi skapar ska vara både lättillgängligt, öppet och användarvänligt. Den stora utmaningen ligger i att balansera dessa bitar samtidigt som vi ska följa lagar och regler. Men det gör också det här jobbet superspännande, avslutar hon.

Filippas tips
• Var nyfiken. Fråga dig själv: Vad brinner jag för och tycker är roligt. Inte vad andra tycker att du borde göra.
• Nya tekniker kommer hela tiden. Se arbetet som ett livslångt lärande där du hela tiden testar nya tekniker och vågar misslyckas.