AI, IoT och säkerhet

Publicerad 13 februari 2019
Text: Marianne Sjöberg

It-/dataingenjörer och systemvetare svarade i en undersökning på frågan vilka trender just nu är de viktigaste inom it-utveckingen.

En fjärdedel nämde AI/maskininlärning och IoT/deep learning som några av de viktigaste trenderna.
En lika stor del tar upp enkelheten i digitalisering. Användaren ska stå i centrum och vara med i utvecklingen. Mobilitet, att kunna göra det man vill – var man vill – när man vill. Det ska inte vara kanalspecifika tjänster utan det ska vara lika enkelt att utföra på datorn som på mobiltelefonen.
Exempel på förenklande trender: digitala signaturer, online-tjänster, digitalisering av samhällstjänster, röststyrning, självkörande bilar, digitalisering av ekonomiska tjänster, e-handel och integrerade sjukvårdssystem.
”Digitaliseringen ska göra livet enklare.”

Säkerhet
En viktig del i utvecklingen av nya trender och användningsområden inom it-sektorn är säkerhetsaspekten.
Vi måste kunna garantera längre livslängd än idag på nya digitaliseringsformer. Tekniken kommer närmare privatpersonen och då måste teknikens säkerhet kunna garanteras, exempelvis med molnlagring. Informationssäkerhet är också en mycket viktig del då digitaliseringen utvecklas inom samhällstjänster och sjukvård. IoT för att få säkrare betalnings- och identifieringstjänster där ID-kapning redan är ett problem.
”Viktigast just nu är öka säkerheten inom IoT.”

Öppna källkoder
Öppna källkoder och andra distribuerade databastekniker är en trend som också nämns i kommentarerna. Även verksamhetsutveckling, som växer exempelvis inom stat och kommun.
”Trenden att röra sig mot att bli en digital medborgare är både på gott och på ont.”

Trender inom it-sektorn:
1. AI och IoT
2. Digitalisering som blir enkel för användaren
3. Säkerhet
4. Öppna källkoder
5. Verksamhetsutveckling
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.